رفتن به محتوای اصلی
x

لوگوی بیهوشی

جلسه مصاحبه داوطلبان فراخوان گروه بیهوشی در تاریخ شنبه 1400/6/6 ساعت 8 صبح در سالن شورای گروه ایمنی شناسی دانشکده پزشکی با حضور آقای دکتر پورمقدس، خانم دکتر مرتضوی، آقای دکتر حیدری، آقای دکتر گلپرور ، آقای دکتر منصوری و داوطلبان برگزار گردید.