رفتن به محتوای اصلی
x

تماس با گروه بیهوشی

ایمیل:anesthesiology@med.mui.ac.ir

وب سایت: https://med.mui.ac.ir/fa/bihoshi

آدرس: اصفهان خیابان شهدای صفه مرکز آموزشی و درمانی الزهرا- مجموعه گروه های آموزشی

تلفن:36201992-031