رفتن به محتوای اصلی
x

 

در ساعت   12  روز شنبه مورخ 99/6/22  جلسه پیش دفاع از پايان نامه خانم مریم عظیم زاده دانشجوی رشته  علوم تشریحی  مقطع دکترای تخصصی Ph.D  تحت عنوان بررسی تاثیر سلولهای بنیادی مشتق از چربی بیان کننده اینترکولین 11 و 13 بر بیان ژن سایتوکاین های التهابی و ضد التهابی ، بازسازی غلاف میلین در مدل موشی مولتیپل اسکلروزیس به راهنمايي خانم دکتر میترا سلیمانی  و با شركت هيات داوران و ناظرين بشرح زير در محل تالار هشت گوش تشکیل میشد.