رفتن به محتوای اصلی
x

تماس با گروه علوم تشریحی

ایمیل:  anatomy@med.mui.ac.ir

وب سایت: https://med.mui.ac.ir/fa/anatomy

آدرس: خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکده پزشکی گروه علوم تشریحی

تلفن: 03137929026

فاکس: 03137929105