رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف نام دانشجو سال ورود عنوان تاریخ تصویب استاد راهنما
11     از سال 1393 تا کنون دانشجوی ورودی mph پزشک خانواده نداشته ایم.    
10 دکتر علیرضا پاکدل 92 بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی ، نگرش و عملکرد مادران دانش آموزان مقطع ابتدایی منطقه گورت در خصوص پدیکلوزیس در سال 1395 در دست اقدام دکتر زهرا دانا سیادت
9 رکسانا مستجاب 92

بررسی فراوانی خشونت خانگی (همسر آزاری) نسبت به زنان و عوامل مرتبط با آن در منطقه کرچگان شهرستان لنجان در سال 95-1394

در دست اقدام

دکترپرستو گلشیری -

دکتر حوریه انصاری

8 محمد نورانیان 92 بررسی تاثیر آموزش به روش اعتقاد بهداشتی با تاکید بر باورهای درمانی دارویی و مکمل به افراد مبتلا به فشارخون بر میانگین فشارخون ، تبعیت از درمان و وضعیت کنترل بیماری در دست اقدام دکتر احمد محمودیان
7 مرجان موحدی 92 بررسی تاثیر آموزش از راه پیامک بر روی تبعیت از درمان بیماران مبتلا به فشار خون بالا در شهر گرگاب در سال 95 دفاع شد

دکتررضا  روزبهانی

دکتر رضا خدیوی
6 مهدی  مینائیان 91 بررسی تاثیر آموزش حضوری بر تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به پرفشاری خون در منطقه گورت اصفهان در دست اقدام دکتر رضا روزبهانی
5 دکتر توکلی 91 فشارخون و سلامت روان در دست اقدام

دکتر گلشیری

دکتر نجیمی
4 دکتر امینی 91 ارتیاط سواد سلامت و خودمراقبتی در دست اقدام

دکتر گلشیری

دکتر شریفی راد
3 دکتر زارعی 91 عوامل مرتبط با خودکشی دفاع شد

دکتر گلشیری

دکتر اکبری
2 دکتر هادی 91 دانش و نگرش مادران در ارتباط با بلوغ دختران 94

دکتر نقشینه

دکتر گلشیری
1 دکترعبداله زاده  91 ارتباط سن یائسگی با وضعیت اقتصادی اجتماعی 95

دکتر گلشیری

دکتر اکبری