رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف نام دستاورد/اختراع/ كتاب نام مجری سال
1 راهنماي والدين - كودكان داراي دستگاه كاشت حلزون شنوايي دكتر سالار فرامرزي  - علي رضا محسني اژيه - دكتر سيد حميدرضا ابطحي - خانم مهسا سپهرنژاد 1395
2 راهنماي يادگيري بيماريهاي گوش و حلق و بيني دكتر سيد حميدرضا ابطحي - دكتر مهرداد رقاع - دكتر اطهر اميد 1390
3 درسنامه بيماريهاي گوش، حلق و بيني و جراحي سر و گردن دكترسيدمجتبي ابطحي-دكتر سيداحمدرضا اخوت-دكتر منوچهر اميري دوان- دكتر نظام الدين برجيس - دكتر محمود بلوچي - دكتر مهرداد رقاع - دكتر مهدي سنبلستان - دكتر سعيد سهيلي پور - آقاي رحمت ا... علي حسيني - دكتر سيدمصطفي هاشمي 1385
4 گوش پزشكي نوين دكتر سيد مجتبي ابطحي - دكتر سعيد سهيلي پور - دكتر احمدرضا اخوت 1383