رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف موضوع طرح نام مجری طرح همکاران طرح توضیحات طرح
  طرح هاي الويت دار پژوهشي گروه ENT
1

بررسي نوع و فراواني جهش هاي ژني در بيماران مبتلا به ناشنوايي غير سندرميك در استان اصفهان

دكتر سيدحميدرضا ابطحي

دكتر سعيد سهيلي پور

گروه گوش و حلق و بيني

گروه ژنتيك

 
2 بررسي علل و ميزان شيوع پوليپوزيز در سينوزيت مزمن و ارائه راهكارهاي پيشگيري از بروز و پيشگيري از عود بعد از جراحي دكتر سيدمصطفي هاشمي گروه گوش و حلق و بيني  
3

بررسي شيوع عمل زيبايي بيني، ميزان هزينه هاي وارده از اين عمل بر جامعه و همچنين تاثيرات آن بر سلامت رواني آن (در همكاري با گروه روانپزشكي و روان شناسي)

دكتر حسين قضاوي

دكتر احمدرضا عابدي

گروه روانشناسي دانشگاه اصفهان

گروه گوش و حلق و بيني

 

 
4

بررسي علل استفاده نابجاي آنتي بيوتيك هاي مرتبط با بيماريهاي گوش و حلق و بيني در پزشكان عمومي و ايجاد راه كار مناسب جهت كاهش آن

دكتر مهرداد رقاع

معاونت درمان

گروه گوش و حلق و بيني