رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف نام دانشجو موضوع تاریخ تصویب استاد راهنما
1 مهناز فصولي

بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي در مقايسه با پاتولوژي بعد از عمل در تعيين ماهيت توده هاي گردني

94/8/28 دكتر نظام الدين برجيس
2 الهام السادات عظيمي

بررسي تاثير آنتي بيوتيك خوراكي بعد از از عمل Tonsillectomy بر عوارض بعد از عمل در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان الزهراء (س) در سال 96-95

95/8/27 دكتر مهرداد رقاع
3 شادي صمدانيان

بررسي مقايسه اي تاثير پرگابالين و استامينوفن در كنترل درد بعد عمل در بيماران تحت عمل جراحي اندوسكوپي سينوس مراجعه كننده به بيمارستان امين در سال 1395

95/5/21 دكتر احمد رضائيان
4 اعظم فلاح

بررسي ميزان شيوع عود مجدد پوليپ بيني بعد از جراحي آندوسكوپي بيني در اصفهان

96/5/12 دكتر احمد رضائيان
 
5 نگار شايسته مهر

بررسي اثر ملاتونين و سراترالين به صورت همزمان در درمان بيماران وزوز گوش در شهر اصفهان

96/5/12

دكتر سيدحميدرضا  ابطحي دكتر مهرداد رقاع

6 محمد برجيس

Clinical Observation for Efficacy of Acupuncture Treatment for Tinnitus 

96/6/2 دكتر نظام الدين برجيس
7 الهه عبدي

خانم بررسي وضعيت سينوس ها در بيماران تحت عمل جراحي توتال لارنژكتومي اصفهان 1396

96/7/27 دكتر احمد رضائيان
8 محمد جواد رايگاني

بررسي تاثير اسپري xylitol در درمان بيماران مبتلا به رينوسينوزيت مزمن

96/10/28 دكتر اميرعباس كارگشايي - دكتر احمد رضائيان
9 احمد منشي

ررسي اثر درماني مونته لوكاست بر بيماران مبتلا به پوليپ بيني مراجعه كننده به بيمارستان الزهراء در سال 1396

96/10/28 دكتر نظام الدين برجيس
10 حسن طغياني

بررسي تاثير گلوكوزامين در بيماران مبتلا به رينيت آلرژيك در اصفهان 97-96

96/10/28 دكتر سيدحميدرضا ابطحي و استاد مشاور دكتر احمد رضائيان
11 سيدامين رضا ابطحي

بررسي وضعيت سرگيجه بيماران مراجعه كننده به بخش تعادل بيمارستان الزهراء به وسيله پرسشنامه VSS نسخه فارسي

96/10/28 دكتر اميرعباس كارگشايي و استاد مشاور دكترسيدحميدرضا ابطحي
12 مهديه سرخي نژاد

بررسي سطح پي گليكوپروتئين در ترشحات بيني افراد مبتلا به رينوسينوزيت مزمن با و بدون پوليپ در اصفهان 1398 تا 1399

98 دكتر احمد رضاييان
13 ابوالفضل فلاح

بررسي فراواني ريسك فاكتورهاي سرطان زبان در مراجعين بيمارستان هاي كاشاني – الزهراء (س) در سالهاي 1393-1397

98 دكتر حسين قضاوي
14 فائزه تیموری

بررسی اثر کورکومین در بهبود علائم بیماران تحت عمل جراحی رینوپلاستی

99 دکتر احمد رضائیان