رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف نام دانشجو سال ورود موضوع تاریخ تصویب استاد راهنما
1

سيد مهتاب اشجع آروان

92

«بررسي اثر راديوتراپي بر سيستم شنوايي در بيماران مبتلا به تومورهاي سر و گردن»

94/4/26

دكتر نظام الدين برجيس - دكتر احمد رضائيان

2

مهدي محمودي

92

«بررسي مقايسه اي اثر سرترالين و ملاتونين خوراكي در بيماران مبتلا به وزوز گوش »

94/8/28

دكترسيدحميدرضا ابطحي - دكتر سيدمصطفي هاشمي

3

شاپور كوپايي

92

تظاهر لندماركهاي پرده تمپان و ميزان بهبود شنوايي بعد از جراحي تيمپانوپلاستي تيپ I (بدون اصلاح زنجيره) به دو روش گرافت زير آنولوس و روي آنولوس

94/8/28

دكتر نظام الدين برجيس - دكتر سعيد سهيلي پور - دكتر سيدحميدرضا بطحي

4 سميه حيدري 92 بررسي اثر تحريك مغزي از روي جمجمه با استفاده ازجريان مستقيم الكتريكي بر روي درمان كوتاه مدت و طولاني مدت وزوز گوش مزمن 94/10/24 دكتر سيدحميدرضا ابطحي - دكتر سيداحمدرضا اخوت
5 محمد شفيعيان 92 بررسي تاثير داروي ان – استيل سيستئين بر عملكرد حلزون شنوايي در بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليوي تحت دياليز 94/10/24 دكتر سيدحميدرضا ابطحي - دكتر سيدمجتبي ابطحي - دكتر مژگان مرتضوي
6 آرش شرفيان 92   94/10/24  
7 علي ملك زاده 93 بررسي توزيع فراواني جهش هاي ژني در بيماران مبتلا به ناشنوايي غير سندرميك در استان اصفهان 94/12/20 دكتر سيدحميدرضا ابطحي - دكتر سعيد سهيلي پور - دكتر منصور صالحي
8 كيوان خوشخو 93 بررسي ارتباط انحراف سپتوم با آريتمي قلبي در مبتلايان به انحراف سپتوم بيني 95/8/27 دكتر سيدمصطفي هاشمي - دكتر حسين قضاوي
9 فرشيد راسخ 93 بررسي اثر اسپري كرايوتراپي در ترميم بافتي پس از جراحي اندوسكوپيك سينوس در بيماران مبتلا به پوليپوز بيني در شهر اصفهان 95.8/27 دكتر احمد رضائيان
10  ندا سخي 93 بررسي تاثير عمل زيبايي بيني بر اضطراب و افسردگي، كيفيت زندگي و اعتماد به نفس بيماران 95/8/27 دكتر سيدمصطفي هاشمي - دكتر حسين قضاوي
11 زهرا خسروي 94 بررسي اثر مهارك ننده پمپ پروتون Proton Pump Inhibitors (PPI) در كاهش عود پوليپوز بيني در بيماران تحت جراحي پوليپوز بيني 95/11/15 دكتر سيدحميدرضا ابطحي - دكتر حسين قضاوي
12 زينب سادات دخانچي 93 بررسي تاثير بلوك گانگليون اسفنوپالاتين بر كيفيت عمل جراحي در بيماران تحت عمل جراحي آندوسكوپيك سينوس در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 96 95/11/15 دكتر احمد رضائيان - دكتر سيدمصطفي هاشمي
13 ليلا اسدپور 93 بررسي تاثير تزريق اينتراتيمپانيك دگزامتازون با هيالورونيك اسيد در بيماران مبتلا به بيماري منيير در شهر اصفهان در سال هاي 97-96 يك مطالعه امكان سنجي 96/11/28 دكتر مهرداد رقاع - دكتر سيدحميدرضا ابطحي
14 محمدعلي مواجي 93 بررسي مقايسه اي روش اورلي (همپوشاني) كروراي خارجي (LCO) با و بدون بخيه زدن در سيمتري نوك بيني در بيماران تحت جراحي رينوپلاستي مراجعه كننده به بيمارستان الزهراء و امين در سال 96 96/11/28 دكترسيدمصطفي هاشمي - دكتر حسين قضاوي
15 محمدرضا حيدري 94 بررسي ارتباط بين كاهش بويايي (هيپوزميا) با ائوزينوفيلي توربينت مياني در بيماران با سينوزيت مزمن – اصفهان 1396 97/6/2 دكتر اميرعباس كارگشايي
16 سيدنادر موسوي 94 بررسي سوپر آنتي ژن استاف اورئوس در نمونه بافتي بيماران مبتلا به پوليپوز 97/6/2 دكتر سيدمصطفي هاشمي
17 سيده محبوبه نظري 94 تاثير جلسات نوروفيدبك بر وزوز گوش 97/6/2 دكتر سيدمجتبي ابطحي
18 محمد جمشيدي 94 بررسي ميزان شيوع كمبود ويتامين D در بيماران مبتلا به كاهش شنوايي حسي عصبي ناگهاني و تاثير آن در پاسخ به درمان 97/6/2 دكتر حسين قضاوي
19  سپهر صالح پور 94 رزكسيون سنگ هاي عمقي ناحيه ناف و غده ساب منديبولار از طريق دهان – اصفهان 1397 97/6/2 دكتر نظام الدين برجيس
20 محمدعلي قنبري 94 بررسي تاثير روش آندوسكوپي DCR با استفاده از فلپ هاي موكوزي براي همپوشاني دو طرفه در بيماران با انسداد مجاري اشكي در اصفهان 97/6/2 دكتر احمد رضاييان
21 زهرا رستگار 95 A comparison of Beclomethasone Aqueous Spray & Aerosol Delivery Systems in Nasal Polyps 97/10/20 دكتر اميرعباس كارگشايي
22 سمانه جعفري 95 بررسي اثر استفاده از مكمل ويتامين D در جلوگيري از عود مجدد رينوسينوزيت همراه با پوليپوز بيني پس از عمل جراحي آندوسكوپيك بيماران مراجعه كننده به بيمارستان الزهراء و كاشاني 97/6/2 دكتر حسين قضاوي - دكتر سيدمصطفي هاشمي
23 زهرا رستگار 95

بررسي و مقايسه اسپري اكوئوس و آئوروسول بكلومتازون در بيماران مبتلا به پوليپ التهابي بيني

A comparison of beclometasone aques spry & delivery system in nasal polyps

97/10/20 دكتراميرعباس كارگشايي و اساتيد مشاور دكترسيدحميدرضا ابطحي -دكتر حسين قضاوي
24 فرهنگ مختاري نژاد 95 بررسي و مقايسه تاثير طب سوزني در كنار درمان هاي متداول در درمان رينيت آلرژيك – اصفهان 1397 97/12/23 دكترسيدمصطفي هاشمي دكتر مهران رضواني
25 طليعه زاهدي 95 بررسي و مقايسه نتايج تيمپانومتري در بيماران مبتلا به conductive hearing loss 97/12/23

دكترمهرداد رقاع دكترسيدحميدرضا ابطحي

آقاي نيلفروش

26 مسعود تيموري 94

1-موضوع پايان نامه آقاي دكتر مسعود تيموري دستيار گروه گوش و حلق و بيني و جراحي سر و گردن تحت عنوان «بررسي ميزان موفقيت عمل تمپانوماستوئيدكتومي براساس شاخص خطر گوش مياني (Middle Ear Risk Index) در بيماران مراجعه كننده به مراكز آموزشي درماني الزهراء و كاشاني اصفهان در سال 1398» به راهنمايي آقايان دكتر سيدحميدرضا ابطحي – دكتر مهرداد رقاع مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.

98/2/17 دكتر سيدحميدرضا ابطحي دكتر مهرداد رقاع
27 امين شايان 94 بررسي مقايسه اي اثر افزودن پردنيزولون خوراكي بر ميزان درد بعد از عمل تونسيلكتومي با سووچور در افراد بالغين - اصفهان 98-99 98/11/24 دكترسيدمصطفي هاشمي دكترنظام الدين برجيس
28 علي برهاني 94 بررسي مقايسه اي ميزان اثر بخشي درمان رينوسينوزيت مزمن همراه با نازال پوليپ در سه گروه درماني فلوكونازول همراه با فلوتيكازون، داكسي سايكلين همراه با فلو تيكازون اسپري فلوتيكازون به تنهايي 98/11/24 دكترسيدمصطفي هاشمي دكتر سيدمجتبي ابطحي
29 احسان مشتاقي 94 مقايسه و  بررسي اثر داروي ريواروكسابان در درمان كاهش شنوايي حسي عصبي ناگهاني، اصفهان 1399 98/11/27 دكتر مهرداد رقاع
30 الناز افشاري 94 ارزيابي روشي جديد در انجام عمل رينوپلاستي در بيماران با انحراف بيني 98/11/27

دكترسيد مصطفي هاشمي

31 سيدعلي عقيلي 94 بررسي اندازه گيري دي آمين اكسيداز بعنوان نشانگرهاي زيستي جديد در ارزيابي رينيت آلرژيك 98/11/27 دكتر احمد رضاييان
32 فریددادور 99 بررسی و مقایسه ی اثر کاشت حلزون بر عملکرد شنیداری و قابلیت فهم گفتار در بیماران مبتلا و غیر مبتلا به اختلال طیف نوروپاتی شنوایی (ANSD) مراجعه کننده به مرکز کاشت حلزون اصفهان از سال 1395-1399 » 400/2/12

دکتر مهرداد رقاع

دکتر سیدحمیدرضا ابطحی

خانم مهسا سپهرنژاد

33 محمد سرور 99 بررسي همبستگی دو سیستم sunny brook و modified house breakmann در مبتلایان به ضایعه محیطی عصب فاشیال در شهر اصفهان 1401-1400 400/2/12

دکتر سیدحمیدرضا ابطحی

دکتر مهرداد رقاع

34 علی بادروج 99      
35 بهاره توکلی 99

بررسی تاثیر افزودن ویتامین دی به درمان روتین بیماران کاهش شنوایی حسی-عصبی ناگهانی (SSNHL) دارای کمبود ویتامین دی و مقایسه با گروه پلاسبو در افراد دارای کمبود ویتامین دی

 

دکتر سهراب ربیعی

دکتر حسین قضاوی

36 اشکان یزدان پناه 400

تعیین شیوع سوپراینفکشن  و کواینفکشن باکتریال در بیماران مبتلا به موکورمایکوزیس (قارچ سیاه) در اتاق عمل بیمارستان های الزهرا و کاشانی اصفهان

 

دکترسیدمصطفی هاشمی

دکتر سیدحمیدرضا ابطحی

37