رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف موضوع زمان مکان
  موکورومایکوزیس (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) 23 دیماه 1400 وبینار
  اختلالات خواب (دانشگاه علوم پزشکی یزد) 20 دیماه 1400 وبینار
  چالش های درمانی موکورومایکوزیس پس از کووید (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) 17 دیماه 1400 وبینار
  شانزدهمین فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی 10 تیرماه لغایت 20 تیرماه  
 

وبینار تومورهای خوش خیم سینونازال

http:/webinaretums.tums.ac.ir//ent

15 آذر ساعت 18 وبینار
  وبینار سرطان های سر و گردن Head&Neck CANCERS 13 اذر ساعت 17الی 19 وبینار
  هفتدهمین کنگره سراسری گوش و حلق و بینی  با امتیاز باز آموزی 21-19آذر99 وبینار
  كنفرانس عفونت هاي گوش 98/11/29 تالار زيتون
  كنفرانس مدون بيمارهاي گوش و حلق و بيني (1) 98/10/25 تالار زيتون
  كنفرانس اوتيت و سينوزيت 98/9/26 تالار زيتون
  كنفرانس مدون بيماريهاي گوش و حلق و بيني (2) 98/8/22 تالار زيتون
  كنفرانس مدون بيماريهاي حفره دهان و حنجره 98/7/30 تالار زيتون
 

كنفرانس مدون گوش و حلق و بيني (1)

/sites/default/files/users/ghb-ent/modavan.pdf

98/3/22 تالار زيتون
  كنفرانس بيماري هاي گوش و حلق و بيني (2) 97/12/8 تالار زيتون
  كنفرانس بيماريهاي گوش و حلق و بيني (1) 97/11/10 تالار زيتون
  كنفرانس بيماريهاي سينوس و بيني 97/10/12 تالار زيتون
  كنفرانس بيماريهاي غدد بزاقي 97/9/13 تالار زيتون
  كنفرانس عفونت هاي گوش 97/8/14 تالار زيتون
  كنفرانس مشكلات شايع گوش 97/7/10 تالار زيتون
  كنفرانس اتيت ها 96/7/24 تالارزيتون
  كنفرانس فارنژيت 96/8/16 تالار زيتون
  كنفرانس بيماريهاي بيني و سينوس 96/9/27 تالار زيتون
  كنفرانس بيماريهاي غدد بزاقي 96/11/18 تالار زيتون