رفتن به محتوای اصلی
x

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

سال تحصیلی:401-400

ماه:

گروه آموزشی: گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

دوره: 2 واحد

نام درس:تكنولوژي جراحی در جراحیهای ENT ، فک و صورت و چشم

شماره درس :514313

نام مسوول دوره: دکتر سیدحمیدرضا ابطحی

مکان برگزاری دوره: دانشکده پرستاری

شروع و پایان دوره: نیمسال تحصیلی دوم

طول دوره: یک ترم

آدرس دفتر گروه: بیمارستان الزهراء - دفتر گروههای بالینی

تلفن دفتر گروه: 2562

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: روزهای چهارشنبه

Email:

هدف کلی دوره:

اهداف اختصاصی دوره:

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

 

 

مروری بر آناتومی گوش، ملاحظات عمومی قبل و حین و بعد از جراحی های ENT ، پروسیجرهای گوش خارجی

دکتر سیدحمیدرضا ابطحی

 

فعلا مجازی

 

 

 

 

 

مروری بر آناتومی بینی، پولیپکتومی، تروبینکتومی، دفورمیتی های بینی

دکتر احمد رضائیان

 

فعلا مجازی

 

 

 

 

 

ماستوئیدکتومی، تمپانوپلاستی، استاپدکتومی

دکترسیدحمیدرضا ابطحی

 

فعلا مجازی

 

 

 

    پروسیجرهای سینوس پارانازال دکتر احمد رضائیان   فعلا مجازی      
    تانسیکلتومی، اونوئیدکتومی، پاروتیدکتومی، اوولوپلاتوفارینگوپلاستی دکترسیدمصطفی هاشمی   فعلا مجازی      
    تراکئوستومی و انواع لارنگوسکپی دکتر مهرداد رقاع          
    آزمون میان  ترم- ملاحظات عمومی قبل، حین و بعد از جراحی های مختلف دانشکده پرستاری          
                 

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                                                                     بارم:

 

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)                                                                                                                                        بارم:

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

 

                   

 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش

 

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس

 

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه

 

   

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب

 

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل

 

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی

 

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها

 

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب

 

شرح وظایف فراگیران در  مرکز مهارت های بالینی

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت 13-14

ساعت

12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

1

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

2

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

3

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

4

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

5

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

6