رفتن به محتوای اصلی
x

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

 

سال تحصیلی: 1402-1401

ماه: هر 15 روز

گروه آموزشی: گروه گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

دوره: هر 15 روز

نام درس: کارورزی گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

شماره درس : 41121113

نام مسوول دوره: دکتر فرهنگ مختاری نژآد

مکان برگزاری دوره:بیمارستان الزهراء و کاشانی

شروع و پایان دوره: 15 روزه

طول دوره:  در حال حاضر 15 روز

آدرس دفتر گروه: بیمارستان الزهراء - دفتر گروههای بالینی

تلفن دفتر گروه: 36201337

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: روزهای یکشنبه درمانگاه ENT بیمارستان الزهراء

Email:f.mokhtarinezhad@gmail.com

هدف کلی دوره: آشنایی کامل با جراحی های گوش و حلق و بینی و بیماری های شایع و درمان مدیکال گوش و گلو و بینی

اهداف اختصاصی دوره: بالا بردن مهارت های عملی در معاینات بالینی و اورزانس های گوش و حلق و بینی

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1 8/4

ادیومتری و ادیولوژی

دکتر خالدیان 12:30-13:30 بیمارستان الزهراء و کاشانی درمانگاه      
2 8/5

AOM و درمان آن

دکتر تربیت 12:30-13:30 بیمارستان الزهراء و کاشانی درمانگاه      
3 8/7

سینوزیت

دکتر عباسی 12:30-13:30 بیمارستان الزهراء و کاشانی درمانگاه      
4 8/11

شكستگي هاي ماگزيلوفاسيال

دکترسرنامه 12:30-13:30 بیمارستان الزهراء و کاشانی درمانگاه      
5 8/12

Vertigo

دکتر معصوم نیا 12:30-13:30 بیمارستان الزهراء و کاشانی درمانگاه      
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
   

 

           
                 
                 
                 
   

 

           

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

1

معاینه اتوسکوپیک گوش و اندویژن سینوس های پارانازال و بینی

 

اساتید گروه و رزیدنت های ارشد

 

2

تامپون گذاری و کنترل خونریزی های بینی ، قدامی و خلفی و کوتر شیمیایی بینی

 

اساتید گروه و رزیدنت های ارشد

 

3

سوچور کاسماتیک ناحیه لاله گوش و صورت

 

اساتید گروه و رزیدنت های ارشد

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

بهربوم 2009

منابع فرعی درس:

--

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                                                                     بارم: 7 نمره

 

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)                                                                                                                          بارم: 8  نمره کتبی و 5 نمره شفاهی

 

 

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

رعایت تمام نظامات و قوانین گروه تحت نظارت کامل اساتید و دستیاران

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

دکتر فرهنگ مختاری نزاد

                   

 

 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش

ارزیابی بیماران آماده عمل و بستری در بخش و معاینه بیمارانی که تحت عمل جراحی قرار گرفته اند

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس

بررسی اورژانس راه هوایی - قرار دادن تامپون قدامی  - خارج کردن جسم خارجی گوش

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه

معاینه بیماران تحت نظارت استاد مربوطه و دستیاران  

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب

--

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل

در حال حاضر حضور در اتاق عمل برای کارورزان و کارآموزان به صورت دلخواه می باشد

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی

آشنایی کامل با بیماران بستری شده

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها

مطالعه مبحث مورد بحث که قبلا توسط گروه اعلام گردیده است

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب

مطالعه مقالات به صورت خلاصه که در سایت گروه بارگزاری شده است

شرح وظایف فراگیران در  مرکز مهارت های بالینی

حضور به موقع و شرکت فعال در کسب مهارت بر روی مولاژ و بیمار نماها

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت 13-14

ساعت

12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

ویزیت بیماران اورژانس

شرح حال گیری بخش

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

راند صبحگاهی

 

شنبه

1

ویزیت بیماران اورژانس

شرح حال گیری بخش

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

کلاس صبحگاهی ارائه مبحث

 

یکشنبه

2

ویزیت بیماران اورژانس

شرح حال گیری بخش

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

کلاس درس - مجازی

 

دوشنبه

3

ویزیت بیماران اورژانس

شرح حال گیری بخش

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

گراند راند

 

سه شنبه

4

ویزیت بیماران اورژانس

شرح حال گیری بخش

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

راند صبحگاهی

 

چهارشنبه

5

--

--

کلاس درس

کلاس درس

کلاس درس

کلاس درس

ژورنال کلاب - تومور بورد

 

پنج شنبه

6