رفتن به محتوای اصلی
x

سال تحصیلی:      1402-1401     

 

گروه آموزشی:    گوش وحلق و بینی- جراحی سر و گردن

دوره:   تخصصی

نام درس:           گوش و حلق و بینی

شماره درس :

نام مسوول آموزش دستیاری:  دکتر مهرداد رقاع

مکان برگزاری دوره: بیمارستانهای کاشانی و الزهرا

شروع و پایان دوره: از 01/07/1401 لغایت 31/06/1402

طول دوره:  یک سال تحصیلی

آدرس دفتر گروه: بیمارستان الزهرا

تلفن دفتر گروه: 36201337

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره:      همه روزه صبح ها 12-8

Email:

هدف کلی دوره (در 3حیطه شناختی، نگرشی و روانی حرکتی):  آشنایی دستیاران تخصصی با مباحث کویکولوم رشته ENT

اهداف اختصاصی (در 3حیطه شناختی، نگرشی و روانی حرکتی):   کسب اطلاعات تئوریک و مهارتهای عملی در تشخیص و درمان بیماریهای گوش و حلق و بینی

آموزش نظری: آموزش نظری دستیاران ENT شامل کلاسهایی است که در بیمارستانهای کاشانی و الزهرا بطور مجزا برگزار میگردد.  این دسته کلاس از اول مهر ماه هر سال شروع و تا پایان خرداد سال بعد ادامه میابد. در فصل تابستان کلاسهای آموزش نظری تعطیل است تا برای دستیاران فرصت استفاده از مرخصی و تجدید قوا فراهم گردد. کلاسهای بیمارستان کاشانی در روزهای شنبه (مرور کتاب کامینگز)، سه شنبه (رادیولوژی با حضور اتند رادیولوژی) و چهارشنبه (گراند راند ویا گزارش مورد) با حضور اساتید بخش و دستیاران بصورت حضوری و یا وبینار (در شرایط بحران کرونا) بطور منظم برگزار می شده است . روزهای پنجشنبه هر هفته کنفرانس علمی گروه در بیمارستان کاشانی بصورت مشترک برگزار میگردد که دومین پنجشنبه هر ماه به ژورنال کلاب اختصاص دارد. در مواردی که مورد مناسب آموزشی توسط اساتید معرفی شود جلسه تومور بورد نیز در یک روز پنجشنبه با اطلاع قبلی برگزار میگردد. حضور کلیه دستیاران در این کلاسها اجباری میباشد.

     کلاسهای نظری بیمارستان الزهرا روزهای یکشنبه و سه شنبه طبق جدول ضمیمه برگزار میشود.

 

ارایه دهنده

عنوان             محل برگزاری در بیمارستان کاشانی                                              

تاریخ   

 

فصل ۲۱۰ Diagnosis and management of tracheal anomalies and tracheal stenosis

 
 

فصل 113Differential diagnosis of neck masses

 
 

 فصل 28otoplasty

 
 

ادامه ی فصل ۲۱۰

 
 

 فصل ۴۰ Acure rhinosinusitis

 
 

ادامه فصل ۲۱۰

 
 

ژورنال کلاب

 فصل ۷۹Integrarating palliative and curative care strategies in the practice of otolaryngology

 
 

فصل ۱۵۳ Tinnitus and hyperacusis

 
 

فصل ۱۵۵  Infections of labyrinth

 
 

فصل ۱۴۵  Clinical assessment and surgical treatment of conductive hearing loss

 
 

کلاس ادیومتری                                     

 
 

ادامه فصل ۱۴۵  Clinical assessment and surgical treatment of conductive hearing loss

 
 

کلاس ادیومتری                                     

 
 

 فصل ۱۳۱ Clinical evaluation and management of the Eustachian tube

 
 

فصل ۱۶۶                              EvAaluation of  the patient with dizziness

 
 

 ادامه فصل ۱۳۱ Clinical evaluation and management of the Eustachian tube

 
 

ادامه فصل ۱۶۶                                      

 
 

 فصل ۲۰۰ Pediatric chronic rhinosinusitis

 
 

کلاس  ادیومتری                                      

 
 

 فصل ۲۱۳ Pediatric tracheotomy and decannulation

 
 

NECK MASS

فصل ۱۹۶ Pediatric cochlear implantation

 
 

 فصل ۹۵ Benign and malignant tumors of the  nasopharynx

 
 

ژورنال کلاب                                       

 
 

 ادامه فصل ۹۵ Benign and malignant tumors of the  nasopharynx

 
 

کلاس ادیومتری                                      

 
 

 فصل ۹۰ Benign tumors and tumor-like lesions of the oral cavity

 
 

 فصل ۱۷۲ Clinical disorders of the facial nerve

 
 

 فصل ۶۲ Medialization thyroplasty

 
 

 فصل ۷۱ Tracheobronchial endoscopy

 
 

 فصل ۴۰ Acute rhinisinusitis

 
 

 فصل ۷ Tracheotomy

 
 

 فصل ۵۴ Visual documentation of the larynx

 
 

 ادامه فصل ۷ Tracheotomy

 
 

  فصل ۸۴Benign neoplasm of the salivary glands  

 
 

 فصل ۸۲Diagnostic Imaging and Fine-Needle Aspiration of the Salivary Glands

 
 

  ادامه فصل ۸۴Benign neoplasm of the salivary glands  

 
 

 فصل ۶۶Laryngeal and Esophageal Trauma

 
 

 فصل ۸۵Malignant Neoplasms of the Salivary Glands

 
 

ژورنال کلاب

 
 

 ادامه فصل ۸۵Malignant Neoplasms of the Salivary Glands

 
 

 فصل ۱۸۶Evaluation and Management of

Pediatric Obstructive Sleep Apnea

 
 

 ادامه فصل ۸۵Malignant Neoplasms of the Salivary Glands

 
 

 ادامه فصل ۱۸۶Evaluation and Management of

Pediatric Obstructive Sleep Apnea

 
 

 فصل ۳۰Nasal Fractures

 
 

فصل ۱۴ Pain Management in the Head and Neck Patient

 
 

  فصل ۱۸Scar Revision, Keloids, and Camouflage

 
 

   فصل ۱۶Aesthetic Facial Analysis

 
 

کلاس رادیولوژی

 
 

 فصل۱۰۰Diagnostic Imaging of the Pharynx and Esophagus

 
 

 فصل ۲۱۱Aerodigestive foreign bodies and caustic ingestion

 
 

ژورنال کلاب 

 

 

برنامه کلاسهای بیمارستان الزهرا

 

جدول کلاس‌های نظری

جدول مهارت‌های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

1

اموزش عملی آندوسکوپی بینی و سینوسها روی کاداور مخصوص دستیاران سال 3

2

2

1

2

دیسکسیون عملی استخوان تمپورال ویژه دستیاران سال 3 و 4

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

آموزش تکنیکهای انواع جراحیهای رشته ENT تحت نظر مستقیم اساتید گروه در روزهای هفته در اتاق عمل و درمانگاه و اورژانس شامل:

 

 

 

 

تامپون بینی

2

2

3

 

کوتریزاسیون بینی

2

2

2

 

رزکسیون جسم خارجی بینی

2

2

3

 

رزکسین جسم خارجی گوش

3

3

3

 

ترمیم زخم صورت

2

2

3

 

تخلیه آبسه گردن

3

 

 

 

تخلیه هماتوم سپتوم

2

4

4

 

ترمیم شکستگی بینی

2

1

2

 

رزکسیون ضایعات کوچک پوستی و مخاطی

3

4

5

 

تانسیلکتومی و آدنوئیدکتومی

4

4

5

 

کنترل خونریزی لوزه

3

4

7

 

جراحی های زبان

5

3

4

 

ترمیم شکستگی فک تحتانی و فک فوقانی

4

5

4

 

توربینکتومی

2

2

2

 

سپتوپلاستی

3

3

3

 

رینوپلاستی

4

3

3

 

آندوسکپی تشخیصی گوش و بینی

3

3

6

 

جراحی آندوسپیک بینی و سینوسها

4

4

3

 

تراکئوتومی

4

4

6

 

لارنگوسکوپی غیر مستقیم

3

3

3

 

لارنگوسکوپی مستقیم در اتاق عمل

3

3

3

 

رزکسیون توده گردن

4

4

3

 

دیسکسیون گردن

3

3

3

 

لارنژکتومی کنزرواتیو و توتال

3

2

2

 

رزکسیون غده ساب مندیبول

2

3

3

 

تکنیکهای ترمیم زخم با استفاده از گرافت و یا فلاپ

3

3

3

 

بستن آرچ بار

2

1

1

 

لوله گذاری داخل تراشه

3

3

5

 

کریکوتیروتومی

2

2

1

 

گذاشتن لوله تهویه در پرده تمپان

2

2

3

 

ماستوئیدکتومی

3

3

3

 

تمپانوپلاستی

3

3

5

 

 

 

 

 

Cummings Otolaryngology                                                                                                  منابع اصلی درس:

Head and Neck Surgery

SEVENTH EDITION-2020

Paul W. Flint MD, FACS

 

منابع فرعی درس :                                                                                                                          laryngoscope journal

Archives of otolaryngology

Oto-rhino-laryngo

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

روش تدریس:

نحوه ارزشيابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی:  

 بر اساس مصوبه هفتاد و دومین نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مجموع نمره‌های ارتقای هرسال برابر 300 است. 50% كل نمره (150 نمره) اختصاص به ارزيابي درون بخشي با توجه به ضوابط مربوطه و  50% (150 نمره) اختصاص به آزمون كتبي دارد.

الف) تکوینی (ارزشیابی‌های حین دوره)                                                                                                     

  150 نمره درون بخشی شامل 60 نمره از مجموع آزمون کتبی (40) و آزمون PMP و یا آسکی(20) ، 30 نمره رفتار حرفه ای و 60 نمره صلاحیت بالینی است که از طریق آزمون MINI SEX ویا 360 درجه ارزیابی میشود. نمره آزمون کتبی میانگین سه آزمون است که در ماههای مهر، آذر و بهمن هر سال برگزار میگردد. زمان امتحان آسکی یا PMP در اسفند ماه و آزمون  mini sex یا 360 درجه در اردیبهشت هر سال میباشد.

حداقل نمره قبولی از آزمون کتبی و PMP جهت معرفی به آزمون ارتقا سالیانه بشرح زیر است:

                                                        ارتقا 1 به 2 :  50% نمره کل   

                                                 ارتقا 2 به 3 :  60% نمره کل

                                                 ارتقا 3 به 4 :  65% نمره کل

حداقل نمره قبولی رفتار حرفه ای برای همه دستیاران 21 از 30 میباشد.

 

                                  

ب) تراکمی (ارزشیابی‌های پایان دوره)   

 40 نمره از 150 نمره ارزیابی درون بخشی مربوط به نمره  میانگین آزمونهای کتبی است که در سه نوبت در مهر، آذر و بهمن هر سال برگزار میشوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 

دستیاران موظفند طبق برنامه ای که از طرف گروه آموزشی، بر اساس برنامه آموزشی مصوب رشته مربوطه تنظیم می شود، در کلیه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و تشخیص درمانی، طبق برنامه تنظیمی بخش بطور فعال شرکت نمایند.

 • حداقل ساعات کار در دوران دستیاری:

تحصیل در دوره دستیاری بطور تمام وقت بوده و براساس برنامه ای است که از طرف مدیرگروه یا مسئول برنامه دستیاری تنظیم می شود.

حداقل‌ ساعات‌ كار به شرح‌ زير است‌:

1 ـ روزهاي شنبه‌ الي چهارشنبه‌ از ساعت‌ 30/7 لغايت‌ 30/16

2 ـ پنج‌شنبه‌ها از ساعت‌ 30/7 لغايت‌ 30/12

تبصره1: گزارش ماهانه حضور و غیاب و کارکرد دستیاران، توسط رؤسای بخش ها به معاونت آموزشی بیمارستان یا مرکز آموزشی اعلام و از آن طریق به دانشکده ذیربط ارسال خواهد شد. یک نسخه از گزارش مذکور نیز به مدیر گروه/ مسئول برنامه دستیاری ارسال می شود.

 •            برنامة‌ كشيك‌ دستياران:          

حداقل‌ برنامة‌ كشيك‌ دستياران‌ در زمينه‌هاي باليني به‌ شرح‌ زير خواهد بود:

سال‌ اول‌ 12 كشيك‌ در ماه‌

سال‌ دوم‌ 10 كشيك‌ در ماه‌

سال‌ سوم‌ 8 كشيك‌ در ماه‌

سال‌ چهارم‌ و پنجم‌ 6 كشيك‌ در ماه‌

 • رعایت اصول رفتار حرفه ای (منش حرفه ای) در برخورد با بیمار و یا همراهان بیمار و ارائه توضیحات لازم و قانع کننده به آنان در خصوص نیاز به بستری یا عدم بستری بیمار و یا انجام هرگونه پروسیجر لازم برای بیمار.
 • رعایت اصول رفتار حرفه ای (منش حرفه ای) در برخورد با اساتید و کلیه همکاران تیم مراقبت سلامت از جمله فراگیران پزشکی، سایر دستیاران و پرسنل پرستاری.
 • رعایت سلسله مراتب آموزشی از نظر رده دستیاری در همه جوانب از جمله رعایت حد و مرز و احترام گذاری دستیاران سال

           پایین تر به دستیاران ارشدتر.

احساس مسئولیت در حضور به موقع بر بالین بیماران مراجعه کننده به اورژانس یا بستری در بخش همکاری و هماهنگی لازم با رزیدنت ارشد گروه و رزیدنت ارشد آموزشی گروه و سایر همکاران همه دستیاران موظف‌اند مشکل خود را به دستیار ارشد گروه و یا دستیار مافوق خود اطلاع و کسب کمک و مشاوره نمایند.

 بدیهی است دستیاران مافوق در این گونه موارد به محض اطلاع نسبت به مشکل موجود مسئول خواهند بود.

 • در کلیه مواقع، نظر دستیار مافوق و ارشد (در گروه و در کشیک ها) لازم الاجرا است. در صورت بروز هرگونه اختلافی،

 لازم است در مواردی که سلامت بیمار مورد تهدید واقع نمی شود، ضمن اجرای نظرات دستیار مافوق و یا ارشد بدون هیچگونه بحث و مقاومتی، مراتب در فرصت مناسب به اطلاع دستیار ارشد گروه، مدیر برنامه دستیاری، معاون و یا مدیر گروه رسانده شود.

 • در راستای بندهای 3 و 7 دستیار ارشد گروه و دستیاران ارشد کشیک موظف به اعمال مدیریت صحیح تیمی از قبیل تقسیم وظایف 4 و مسئولیت ها متناسب با سطح توانایی دستیاران و کارورزان و سال دستیاری، تقسیم عادلانه وظایف، نظارت بر عملکرد  دستیاران سال های پایین تر و کارورزان و هدایت آنان ضمن دادن استقلال لازم به ایشان در تصمیم گیری در محدوده تعریف شده و قبول مسئولیت رفع مشکلات پیش آمده در بخش یا بیمارستان و حل اختلافات پیش آمده بین همکاران با یکدیگر یا با سایر پرسنل بیمارستان در زمان و مکان  مناسب هستند.
 • احترام به قوانین و دستورالعمل های بیمارستان آموزشی مربوطه، دانشکده و دانشگاه و عمل به آن ها.

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانی:

گروه گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با سابقه بیش از نیم قرن فعالیت تا کنون موفق به آموزش تعدادقابل توجهی دستیار شده است که اکثریت قریب به اتفاق آنان در عرصه خدمت رسانی به هموطنان در پهنه کشورمان منشا خدمات ارزشمندی بوده و هستند. بدون شک تلاش همکاران هیات علمی گروه در پیشبرد اهداف آموزشی گروه در این سالها و نیز همکاری و همراهی دستیاران گرامی نقش انکار ناپذیر در این عرصه داشته است. برای حفظ این روند و دستیابی به اهدافی که در کوریکولوم این رشته جراحی از سوی وزارت متبوع اعلام شده است، از دستیاران انتظار می­رود در طول این دوره در رعایت  انضباط، حضور موثر علمی، همکاری حداکثری با اساتید و سایر دستیاران، مطالعه مراجع علمی داخلی و رعایت موازین اخلاقی کوشا باشند.

دستياران‌ موظف‌اند طبق‌ برنامه‌اي كه‌ از طرف‌ گروه‌ آموزشي مربوطه‌ تنظيم‌ می‌شود، در فعالیت‌های آموزشي‌، پژوهشي و درماني‌،

ازجمله‌ کلاس‌های نظري‌، گزارش‌ صبحگاهي‌ و گزارش‌ موردي (Case Report)، ژورنال‌ كلاب‌، فعالیتهای بيمارستاني و درمانگاهي‌، آزمايشگاهي و کشیک‌های بخش‌ و درمانگاه‌ مربوطه‌ و مأموریت‌های علمي و طرح‌های تحقيقاتي‌، به‌طور فعال‌ شركت‌ نمايند.

بدیهی است  با هرگونه تخلف از سوی دستیار از موارد مذکور که منجر به اختلال در امور بخش شود برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

 

 

 

             شرح وظایف فراگیران در بخش و اورژانس:

 1.         تعداد كشيك دستياران در ماه بر طبق نياز بخش و آیین‌نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی  است و در زمان کشیک دستيار بايد به طور تمام وقت در بيمارستان حضورداشته باشد.
 2. در صورت امكان سعي می‌شود اغلب كشيك دستياران در همان بیمارستان محل روتيشن روزانه آن ها باشد.
 3. دستیاران در صورت وجود محدودیت خاص در برنامه کشیک هر ماه، بایستی مورد را به اطلاع دستیار ارشد برساند تا در صورت امکان در برنامه ریزی در نظر گیرد.
 4. تغییر و جابجایی در برنامه کشیک ممنوع است و در موارد بسیار خاص با اطلاع و موافقت دستیار ارشد و در صورت لزوم اتندینگ  مربوطه و تعیین جانشین امکان‌پذیر است. در این موارد لازم است دستیار ارشد کشیک به‌صورت مقتضی در جریان قرار گیرد، در غیر این صورت دستیار مشخص‌شده در برنامه مسئول کشیک خواهد بود. مسئولیت هرگونه مشکلی در این موارد متوجه دستیار کشیکی است که در برنامه ماهیانه نام او درج شده است. بعد از موافقت دستیار ارشد مورد تغییر کشیک باید کتبا به اطلاع معاونت آموزشی بیمارستان برسد.
 5. برنامه‌ریزی كشيك ايام نوروز به طور جداگانه انجام می‌گیرد.
 6. كشيك دستياران از ساعت 14:30 بعد از ظهر شروع شده و تا ساعت 7 صبح فردا ادامه می‌یابد. دستیار کشیک موظف است کلیه بیماران بستری شده در شب قبل را به دستیار بخش تحویل دهد. در خصوص دستیارانی که  کشیک درخارج از بیمارستان محل اشتغال اصلی خود هستند، دستیاران کشیک و بخش باید به نحوی تعامل کنند که دستیار کشیک بتواند به موقع در بخش خود حضور یافته و ویزیت صبح بیماران خود را انجام دهد.
 7. كشيك روزهاي تعطيل از ساعت 8 صبح آغاز می‌شود. در روزهای تعطیل تحویل کشیک با حضور در بخش و در کنار تخت بیماران صورت می گیرد.
 8. در زمان بستری بیمار از اورژانس به  بخش  لازم است شرح حال بیمار منتقل شده مجدداً توسط دستیار کشیک بخش شخصاً گرفته شود و بیمار مجدداً معاینه و ارزیابی گردد و در پرونده وی یادداشت گذاشته شود. کپی برداری مستقیم شرح حال و دستورات دارویی درج شده در پرونده اورژانس قویاً مطرود و غیرقابل قبول است. دستیار بخش بایستی ضمن رویت پرونده و آشنا شدن با امور انجام شده در اورژانس، آزمایش ها و دستورات دارویی را متناسب با شرایط فعلی بیمار تنظیم نماید.
 9. در صورتی که بيمار قرار است طبق برنامه قبلی در روز تعطیل مرخص شود، دستیار اصلی بخش مربوطه موظف است علاوه بر نوشتن خلاصه پرونده بیمار، پرونده وی را تکمیل نموده و کلیه اقدامات قبل از ترخیص را برای بیمار انجام دهد.

10.  در صورت نیاز به مشورت با اساتید در زمان کشیک، در سه ماه اول دستیاری صرفاً دستیار سال بالاتر مجاز به تماس با استاد     است و در سایر ماه‌ها قبل از مشورت با اساتید بایستی دستیار ارشد

بیمار را ویزیت نموده و مواردی که نیاز است از استاد کسب تکلیف و یا راهنمایی گرفته شود مشخص شده باشد.

11. دستيار سال دو كشيك در زمان كشيك خود موظف است به درخواست‌هاي اخذ پذيرش از ساير بیمارستان‌ها و مراكز ديگر و مشاوره‌های ساير گروه‌ها پاسخ دهد. وی در سه ماه اول سال تحصيلي باید شرح‌حال و معاینه باليني بيماران جديد بخش‌های تحت پوشش را انجام داده و دستورات دارويي نوشته‌شده توسط دستياران سال اول را مهر و امضا و تأييد نموده و در ماه های ديگر به جز در بخش كشيك خود كه شرح‌حال و معاينه باليني بيماران جديد را می‌نویسد، در بخش‌های ديگر تحت پوشش خود يك يادداشت چند سطري از خلاصه شرح‌حال و معاينه باليني و تشخيص بيمار (Introducing note) در پرونده بيماران جديد نوشته و دستورات و برنامه درماني اين بيماران را كنترل نماید.

12. دستیار ارشد اورژانس موطف است در زمان تحویل کشیک، تمامی بیماران ویزیت شده را تعیین تکلیف نماید.

    13. لازم است دستیار ارشد کشیک در جریان جزئیات کامل بیماران بدحال بستری در بیمارستان باشد و بر کار دیگر دستیاران از نزدیک نظارت داشته باشد. با توجه به این که وی پاسخگوی بروز هر مشکل در مراقبت از بیمار است، لازم است با درایت و مدیریت بر همه امور اشراف داشته باشد و ضمن پیشگیری از بروز مشکل، مشکلات پیش آمده را حل و فصل نماید و در صورت نیاز از دیگر مسئولین مانند سوپروایزر، اتند آنکال و یا مدیر برنامه دستیاری گروه (و در شرایط خاص معاون و یا مدیر گروه) کمک بگیرد.

 

14. دستیاران سال اول در 3 ماه نخست باید سایه به سایه دستیار سال بالاتر بخش و یا اورژانس بر بالین بیماران حضور داشته باشند، آن ها موظف به ویزیت بیماران، اخذ شرح حاال، انجام معاینه بالینی و ثبت یادداشت در پرونده بیماران هستند. كشيك دستياران سال اول در 3 ماه نخست شروع دستياري در کنار دستياران سال بالاتر و تحت نظارت ایشان خواهد بود و تمام دستورات دارويي بيماران با مهر و امضای دستيار سال بالاتر معتبر خواهد بود. در ماه‌هاي بعد نيز بايد با دستيار ارشد مشاوره كنند.

15.در موارد ضروری، دستیاران سال پایین تر باید مشکلات بیماران در کلیه بخش ها را به اطلاع دستیار ارشد کشیک برسانند و در غیر این صورت دستیار مربوطه جداً مسئول و پاسخگوی مشکلات پیش آمده است.

16.در صورت بدحال شدن بیمار یا expire شدن باید در اولین فرصت دستیار ارشد و اتندینگ در جریان قرار بگیرند.

17.در زمان کشیک ویزیت بیماران بستری در ICU به‌صورت روتین بر عهده دستیاران سال دوم و بالاتر است. دستیاران سال اول فقط در حضور دستیاران سال بالاتر اجازه ویزیت بیماران ICU را دارند.

18.غیر از موارد بسیار اورژانس دستورات تلفنی دستیاران وجهه قانونی ندارد. در موارد بسیار اورژانس دستیار بایستی در اولین فرصت بر بالین بیمار حضور یافته و پس از رفع مشکل، دستورات تلفنی را مکتوب نماید.

 

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه:

  درمانگاه ENT  همه روزه بجز روزهای تعطیل در مراکز آموزشی کاشانی و الزهرا دایر است. شروع کار درمانگاه از ساعت 8 صبح بوده وتا ساعت 12 ادامه دارد. بر اساس برنامه تنظیمی بخش حضور یک دستیار از سال یک و دو و سه در درمانگاه ضرورت دارد. با حضور استاد ویزیت درمانی آموزشی بیماران در حضور فراگیران انجام میشود.رعایت کلیه موارد اخلاق پزشکی در برخورد با بیماران الزامی است.

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل*: 

فراگیران موظفند ضمن تبعیت کامل از مقررات و آییننامه های اجرایی اتاق عمل در حفظ وسایل آن و نیز رعایت کامل استریلیتی  کوشا باشند.  مسئول اتاق عمل جهت حفظ امنیت و حریم بیماران وانجام امور به بهترین شکل دارای اختیارات کامل است و دستیاران در محیط اتاق عمل باید به توصیه های او بطور کامل عمل نمایند. دستیار ارشد موظف است ضمن برنامه ریزی برای ترتیب احضار بیماران به اتاق عمل نظارت کافی در اجرای این فرایند اعمال نماید.بررسی ازمایشات  و کلیه محتویات لازم در پرونده بیمار قبل از ورود به اتاق عمل از وظایف دستیار میباشد.

 

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی:

گزارش صبحگاهی بطور منظم و طبق برنامه از پیش تعیین شده برگزار نمیشود ولی در مواردی که بیمار جالب و مورد پیچیده ای بستری گردد در کنفرانس تومور بورد معرفی میشوند.

 

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس‌ها:

روزهای پنجشنبه کنفرانس مشترک گروه با حضور همه اساتید و دستیاران برگزار میگردد. لیست عناوین کنفرانس از ابتدای هر سال تحصیلی مشخص میباشد. برای هر جلسه یکی از اساتید نقش مدیر جلسه را بر عهده داشته و طبق برنامه از پیش تعیین شده یکی از دستیاران سال سوم مطلب را ارائه میدهد . جلسه بصورت گفتمان جمعی تحت نظارت مدیر جلسه برگزار میشود تا ریزش افکار در خصوص مورد سخنرانی به انجام برسد.

 

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب:

 بر اساس برنامه گروه هر اتند به نوبت مسئول یک جلسه ژورنال کلاب میباشد. اتند مسئول ابتدا مقالات مورد نظر خود را انتخاب وبه دستیارانی که قراراست ارائه دهند معرفی میکند. دستیار چند روز قبل از جلسه مقاله مربوطه را به دقت بایدمطالعه نمده و مشکلات آن را با استاد مطرح و حل و فصل نماید تا در جلسه ورنال کلاب ارائه مفیدی داشته باشد.

 

شرح وظایف فراگیران در مرکز مهارت‌های بالینی*:

جدول زمان‌بندی ارائه دوره

 

 

 

 

با هماهنگی قبلی

ساعت

8:30-تا انتهای اعمال جراحی

ساعت

8:30-7:30

روز

ردیف

 

 

 

 

 

درمانگاه و اتاق عمل

کلاس مرور کتاب مرجع

شنبه

1

 

 

 

 

 

درمانگاه و اتاق عمل

 

یکشنبه

2

 

 

 

 

 

درمانگاه و اتاق عمل

 

دوشنبه

3

 

 

 

 

 

درمانگاه و اتاق عمل

کلاس رادیولوژی

سه شنبه

4

 

 

 

 

پزشکی قانونی

درمانگاه و اتاق عمل

کلاس

چهارشنبه

5

 

 

 

 

تمپورال بون لب- جلسه تومور بورد

ژورنال کلاب

کنفرانس مشترک گروه

پنج شنبه

6

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

7

* این قسمت توسط گروه‌های آموزشی که ارائه می‌شود تکمیل می‌گردد.