رفتن به محتوای اصلی
x

  نام ونام خانوادگی سال ورود سال  فراغت از تحصیل مقطع فراغت از تحصیل
1 اشکان یزدان پناه 98 401 متخصص
2

محمد جواد فیروزی

98 401 متخصص
3

فاطمه محرابی پور

98 401 متخصص
4

مجيد کریمی شمس آبادی

98 401 متخصص
5 فائزه کشت کار 98 401 متخصص
6 روح اله محمدی 98 401 متخصص
7 محمد شهاب اخوان 98 401 متخصص
8 بهاره توکلی 97 400 متخصص
9 محمد سرور 97 400 متخصص
10 فرید دادور 97 400 متخصص
11 محمدرضا مرادی 97 400 متخصص
12 علی بادروج 97 400 متخصص
13 الناز افشاری 97 99 متخصص
14 مسعود تیموری 96 99 متخصص
15 امین شایان 96 99 متخصص
16 سیدعلی عقیلی 96 99 متخصص
17 احسان مشتاقی 96 99 متخصص
18 علی برهانی 96 99 متخصص
19 دکتر فرهنگ مختاری نژاد 95 98 متخصص
20 دکتر طلیعه زاهدی 95 98 متخصص
21 دکتر سمانه جعفری 95 98 متخصص
22 دکتر زهرا رستگار 95 98 متخصص
23 دكتر سيد نادر موسوي 94 97 متخصص
24 دكتر سيده محبوبه نظري 94 97 متخصص
25 دكتر محمدعلي قنبري 94 97 متخصص
26 دكتر محمدرضا حيدري 94 97 متخصص
27 دكتر محمد جمشيدي 94 97 متخصص
28 دكتر زهرا خسروي 94 97 متخصص
29 دكتر سپهر صالح پور 94 97 متخصص
30 دكتر محمدعلي مواجي 93 97 متخصص
31 دكتر فرشيد راسخ 93   متخصص
32 دكتر علي ملك زاده 92 96 متخصص
33 دكتر زينب السادات دخانچي 92 96 متخصص
34 دكتر ليلا اسدپور 92 96 متخصص
35 دكتر ندا سخي 92 96 متخصص
36 دكتر كيوان خوشخو 92 96 متخصص
37 دكتر امين كلكو 91 95 متخصص
38 دكتر مهدي شهاب الديني 91 95 متخصص
39 دكتر مينا سلطاني 91 95 متخصص
40 دكتر پريسا دميرچي 91 95 متخصص
41 دكتر ژاله اميني 90 95 متخصص
42 دكتر نفيسه السادات محمودي 91 95 متخصص
43 دكتر سهراب براتي 90 94 متخصص
44 دكتر علي رضا دادگستر 90 94 متخصص
45 دكتر حميدرضا ابراهيمي 90 94 متخصص
46 مريم يعقوبي 90 94 متخصص
47 فرزانه ابوطالبيان 90 94 متخصص
48 آزاده كازروني 90 94 متخصص
49 علي رضا ناطقي 91 94 متخصص
50 مريم معيني مهر 89 93 متخصص
51 افروز اسحاقيان 89 93 متخصص
52 علي رضا فاضل 89 93 متخصص
53 عباس نادعلي نژاد 89 93 متخصص
54 قاسم سعد آبادي 89 93 متخصص