رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف                        عنوان طرح نام و نام خانوادگی  مجری نام و نام خانوادگی همکاران طرح کد طرح تاریخ پایان طرح
3 ارزیابی دانش و نگرش پزشکان عمومی شاغل به حرفه طبابت در اصفهان به حرفه مندی پزشکی (Medical Professionlism) در سال 96        
2 بررسی میزان میزان آگاهی و نحوه نگرش دستیاران تخصصی بیمارستان الزهرا درباره منشور حقوق بیمار در سال 95        
1 بررسی میزان میزان آگاهی و نحوه نگرش پرستاران بیمارستان الزهرا درباره منشور حقوق بیمار در سال 95