رفتن به محتوای اصلی
x

موضوع طرح  نام مجری طرح  همکاران طرح کد طرح   تاریخ تصویب طرح در گروه  تاریخ پایان طرح  توضیحات طرح
بررسی وازواسپاسم در بیماران ترومایی دچار خونریزی تحت عنکبوتیه‌ای تروماتیک مراجعه کننده به بیمارستانهای شهر اصفهان دکتر صبوری دکتر شفیعی 199314 99    
بررسی میزان فراوانی، علائم و عوامل خطر تومور اپاندیموما در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان در سال های 1392 تا 1398 دکتر صبوری دکتر ریاضی 199379 99    
بررسی فراوانی عفونت ویروس پاپیلومای انسانی در بیماران مبتلا به بیماری ام اس مصرف کننده داروی فینگولیمود در شهر اصفهان دکتر اعتمادیفر     99    
بررسی ارتباط بین عفونت کووید-19 با عود حملات بیماری مالتیپل اسکلروزیس عود کننده-بهبود یابنده در بیماران مراجعه کننده به مرکز ام اس اصفهان دکتر اعتمادیفر     99    
بررسی اثرات محافظتی اینترفرون‌های بتا 1-b و اینترفرون بتا1-a در مقایسه با داروهای خوراکی در پیشگیری از ابتلا به بیماری کوید19 و کاهش شدت بیماری و شیوع مرگ و میر در بیماران ریلپسینگ-ری میتینگ مالتیپل اسکلروزیس  دکتر اعتمادیفر دکتر مریم فهیم   99    
بررسی خصوصیات بالینی و جمعیت شناختی اطفال زیر 18 سال مبتلا به بیماری ام اس در استان اصفهان  دکتر اعتمادیفر   199533 99    
بررسی ژنومیک بیماران مبتلا به نورومیلیت اپتیکا فامیلیال با بکارگیری روش توالی یابی اگزوم دکتر اعتمادیفر دکتر منصور صالحی   99    
بررسی ژنومیک بیماران مبتلا به پارکینسون فامیلیال با بکارگیری روش توالی یابی اگزوم دکتر اعتمادیفر دکتر منصور صالحی   99    
بررسی فراوانی انسفالیت اتوایمیون در بیماران شهر اصفهان دکتر اعتمادیفر دکتر مهدی محمودخانی 199309 99    
بررسی شیوع فامیلی نورومیلیت اپتیکا در بیماران مبتلا به این بیماری در استان اصفهان دکتر اعتمادیفر   199500 99    
بررسی شیوع بیماری کووید19 در بیماران مبتلا به میاستنی گراویس در اصفهان دکتر اعتمادیفر   199426 99    
بررسی ضایعات راه‌های بینایی در ام آر آی بیماران مبتلا به سندروم دویک شهر اصفهان دکتر اعتمادیفر دکتر مهدی شفیعی   99    
نشان های تصویرسازی تشدید مغناطیسی در اختلالات میلین زدای دستگاه عصبی مرکزی دکتر اعتمادیفر   199426 99    
بررسی ارتباط بیماری ام اس با سابقه ترومای سر و گردن در بیماران مبتلا به ام اس شهر اصفهان دکتر اعتمادیفر دکتر مسیح صبوری 199435 99    
بررسی شیوع ویروس کوید-19 در بیماران مبتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس شهر اصفهان دکتر اعتمادیفر دکتر سامی 199064 99    
بررسی تاثیر متقابل بارداری، زایمان و دوران پس از زایمان با پیامدهای بیماری ام اس در زنانِ باردار مبتلا به ام اسِ مراجعه کننده به مرکز ام اس شهر اصفهان دکتر اعتمادیفر   198255 98    
بررسی پیامدهای یائسگی در زنان یائسه مبتلا به ام اس مراجعه کننده به مرکز ام اس شهر اصفهان دکتر اعتمادیفر   198256 98    
بررسی میزان فراوانی عفونت هرپس زوستر در بیماران مبتلا به ام اس بعد از دریافت داروهای خوراکی و غیرخوراکی مراجعه کننده به مرکز ام اس شهر اصفهان  دکتر اعتمادیفر   198257 98    
شناسایی مراقبت‌های پرستاری قبل و بعد از جراحی کرانیوسینوستوز و بررسی میزان تاثیر آن بر کاهش عوارض بیماری دکتر امین منصور دکتر ریاضی 198254 98    
بررسی علایم و عوارض ثانویه کرانیوفانژیوما و فراوانی بازگشت آن در بیماران مبتلای شهر اصفهان در سال‌های 1392 تا 1398 دکتر امین منصور دکتر شفیعی 198300 98    
بررسی میزان فراوانی ریسک فاکتورهای کلوئید سیست بطن 3 دکتر صبوری دکتر محمودخانی 199021 98    
بررسی ارتباط بین ضربه به سر با بروز بیماری پارکینسون پسا ضربه ای در بوکسورهای پیشکسوت کشور دکتر اعتمادیفر   198332 98    
بررسی بروز و مرگ‌آوری کووید19 در میان بیماران مالتیپل اسکلروزیس تحت درمان با داروی ریتوکسیماب دکتر اعتمادیفر   199515 98    
بررسی اثر داروی فامپریدین بر تشنج بیماران ام‌اس مراجعه‌کننده به مرکز ام‌اس اصفهان  دکتر اعتمادیفر دکتر مسیح صبوری 198284 98    
بررسی تاثیر متقابل بارداری، زایمان و دوران پس از زایمان با پیامدهای بیماری ام اس در زنانِ باردار مبتلا به ام اسِ مراجعه کننده به مرکز ام اس شهر اصفهان در سال 1399 دکتر اعتمادیفر دکتر محمودخانی   98    
بررسی میزان فراوانی ریسک فاکتورهای کلوئید سیست بطن 3 دکتر صبوری دکتر محمودخانی 199021 96    
ثبت و راه اندازی سیستم مشاوره مرجع بمنظور حمایت آموزشی و علمی گروههای مختلف پزشکی: فاز اول نظرسنجی دکتر رضوانی دکتر شایگان‌نژاد 298074 96    
بررسی میانگین مدت زمان لازم برای نرمال شدن تعداد گلبول‌های سفید بعد از ترومای غیرنافذ سر دکتر ریاضی دکتر احمدیان 296093 96    
طراحی راهنمای بالینی مراقبت از آسیب های ثانویه ی مغزی در بیماران با آسیب های تروماتیک مغزی شدید دکتر علیمحمدی دکتر ایرج پور - دکتر امین منصور   94 95