رفتن به محتوای اصلی
x

نام دانشجو سال ورود موضوع تاریخ تصویب استاد راهنما
دکتر علی احمد وند 1401      
دکتر عطا مهدخواه 1400      
دکتر امیرحسین زهره‌وند 99

بررسی نتایج کلینیکی و رادیولوژی در بیماران استئودیسکایسیس با ناپایداری ستون فقرات جراحی شده از طریق اپرچ خلفی بدون کیج گذاری

1400 دکتر رضوانی
دکتر جمال‌الدین اسدی 98 بررسی تاثیر لیگامنتوتاکسی در اصلاح کیفوتیک دفورمیتی، افزایش ارتفاع قدامی مهره و افزایش قطر میدساژیتال کانال و مقدار اصلاح قطعه رتروپالس شده استخوانی در شکستگی‌های burst ناحیه توراسیک و لومبوساکرال و توراکولومبار جانکشن 99 دکتر رضوانی
دکتر سهیل فلاحپور 97 بررسی نتایج بالینی روش جراحی لانگ فیوژن در بیماران با اسکولیوز دژنراتیو طی سال های 1397-1398 98 دکتر رضوانی
دکتر امیرحسین حقیر 96 بررسی نتایج اپروچ خلفی در بیماران اسپوندیلوز سرویکال میلوپاتی از سال 1395 در بیمارستان الزهرا(س) 97 دکتر رضوانی
دکتر پیمان رحمانی 94 بررسی مقایسه ای الگوی حرکت کمربند لگنی - رانی در بیماران مرد مبتلا به کمردرد غیراختصاصی مزمن مراجعه کننده به بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد با افراد سالم 95 دکتر رضوانی
دکتر محمدرضا مهربانیان 93 بررسی ارتباط عوامل روانشناختی با استفاده از آزمون SCT-90 با میزان بهبود درد پس از جراحی فتق دیسک 94 دکتر رضوانی