رفتن به محتوای اصلی
x

موضوع زمان مکان
کنگره میان دوره ای جامعه جراحان اعصاب 27 تا 29 مهر 1401 اراک
وبینار نروسرجری اطفال  ( عضو ثابت پانل آقای دکتر امین منصور ) هر سه ماه یکبار(دومین پنجشنبه دومین ماه هر فصل) تهران
کنگره سالانه A.A.N.S در سال 2020 بعلت پاندمی کرونا کنسل شده است 2020 آمریکا
هفدهمین کنگره بین المللی MS  دارای امتیاز بازآموزی برای جراحان اعصاب و متخصصین طب فیزیکی  ا الی 3 بهمن 99 تهران
راهکارهای طبابت : از  ایده تا نگارش ویژه اعضای هیأت علمی 4 و 11 دی 99 edc.mui.ac.ir/eform/
وبینار بین المللی Publication Challenges and ethical issues during the covid ERA جمعه 14 شهریور 99 تهران
کنگره جراحی اعصاب اطفال 10 و 11 آبان تهران
کنگره استریوتاکسی 5 الی 10 آبان تهران
کنگره جامعه جراحان 15 الی 20 اردیبهشت 97 تهران
Annual Meeting of Neurosurgical society of Iran on spine surgery 1 تا 3 دی 96 کیش
کنگره میان دوره ای جراحان مغزو اعصاب 19 تا 21 مهر96 ارومیه
کنگره جراحی هیپوفیز 28 بهمن 95 تهران
چهارمین کنگره ونتریکولوستومی و هیدروسفالی 23 الی 24 دی 95 تهران
کنگره جامعه جراحان ستون فقرات  24 الی 24 آدر 95 کیش
کنگره جامعه جراحان ایران اردیبهشت هر سال تهران
کنگره میان دوره ای جراحی اعصاب مهر ماه 95 مشهد