رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف

نام استاد

گرایش تحقیقاتی

مطالعات در حال اجرا

9

دکتر مهدی شفیعی

کمردرد - ستون فقرات - دیسک کمر

طرح/پایان‌نامه در حال اجرا

8

دکتر مجید رضوانی

ستون فقرات

طرح/پایان‌نامه در حال اجرا

7

دکتر علی ریاضی

جراحی اعصاب در اطفال

طرح/پایان‌نامه در حال اجرا

6

دکتر مهدی محمودخانی

کمردرد و ستون فقرات

طرح/پایان‌نامه در حال اجرا

5

دکتر امیر مهابادی

 

طرح/پایان‌نامه در حال اجرا

4

دکتر محمدرضا مذنبی

 

طرح/پایان‌نامه در حال اجرا

3

دکتر بهرام امین منصور

تروما و تومور

طرح/پایان‌نامه در حال اجرا

2

دکتر مسعود اعتمادیفر

 

طرح/پایان‌نامه در حال اجرا

1 دکتر مسیح صبوری ارزشیابی آزمون پزشکی – عروق و واسکولار در جراحی اعصاب طرح/پایان‌نامه در حال اجرا