رفتن به محتوای اصلی
x

عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند

الزهراء(س)


 

آیت اله کاشانی

شنبه تا پنجشنبه

 

شنبه ، چهارشنبه و پنجشنبه

ساعت 7/30 الی 8/30

 


ساعت 7/30 الی 8/30

 

بخش جراحی اعصاب


بخش جراحی اعصاب

گراند راند

الزهراء(س)

سه شنبه ها – پنجشنبه ها

ساعت 15/7 الی 15/8

بخش جراحی اعصاب

درمانگاه

الزهراء(س)


آیت اله کاشانی


امام حسین (ع)

شنبه – دوشنبه – سه شنبه و چهارشنبه


یکشنبه تا چهارشنبه


دوشنبه ها

ساعت 9 الی 12


ساعت 9 الی 12


ساعت 8 تا 9 صبح

درمانگاه جراحی اعصاب


درمانگاه جراحی اعصاب


درمانگاه بیمارستان امام حسین(ع)

اطاق عمل

الزهراء(س)


آیت اله کاشانی


امام حسین (ع)

شنبه تا چهارشنبه


شنبه تا چهارشنبه


شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 الی 16


ساعت 9 الی 16


ساعت 9 تا 16

اتاق عمل 8 و 9 و 10


اتاق عمل کاشانی شماره 4و6و7


اتاق عمل بیمارستان امام حسین(ع)

گزارش صبحگاهی

الزهراء(س)

کاشانی

سومین دوشنبه

اولین یک شنبه

ساعت 7/30 تا 8/15

ساعت 8/15  تا 9

بخش جراحی اعصاب

سالن کنفرانس کاشانی

ژورنال کلاب

بیمارستان الزهرا(س)

ماهیانه

( سومین شنبه هر ماه)

 

ساعت 7/30 الی 8/30

کلاس شماره 4 الزهرا(س)

کنفرانس هفتگی

الزهراء(س)


آیت اله کاشانی

شنبه ها – چهارشنبه ها و پنجشنبه ها


یکشنبه ها

 

7/30 الی 8/30

کلاس درس شماره 4


سالن کنفرانس کاشانی

کنفرانس مشترک

الزهراء(س)


آیت اله کاشانی

چهارشنبه ها


چهارشنبه ها

ساعت 8 تا 9


ساعت 8 تا 9

سالن شهید مطهری


سالن کنفرانس  کاشانی

Unknown Object