رفتن به محتوای اصلی
x

طرح دوره  بالینی یا course plan

  استیجر و اکسترن گروه جراحی مغزو اعصاب

سال تحصیلی:  1403-1402

ماه: دی و بهمن و اسفند 1402

گروه آموزشی: جراحی مغزو اعصاب

دوره: استیجری نظری و عملی

نام درس: بیماریهای جراحی اعصاب و کارآموزی جراحی اعصاب

شماره درس : (تئوری)31116114- (کارآموزی) 31116113

نام مسوول دوره: آقای دکتر محمدرضا مذنبی

مکان برگزاری دوره: بیمارستان های الزهرا(س) - کاشانی - امام حسین(ع)

شروع و پایان دوره: 1402/10/1

طول دوره:یک ماهه

آدرس دفتر گروه: بیمارستان الزهرا(س) - طبقه زیرزمین - دفتر گروه جراحی مغزو اعصاب

تلفن دفتر گروه:   36700666

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: همه روزه از ساعت 7/30 الی 16

Email:

هدف کلی دوره: آشنایی استیجیرها با بیماریهای شایع جراحی مغزو اعصاب

اهداف اختصاصی دوره:

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

23/10/99

كمردردهاي ديسكوژنيك

دکتر فلاح پور 

9 شب

مجازی

   

در سامانه نوید بارگزاری شده

2

27/10/99

آنومالي هاي كونژنيتال سيستم عصبي

دکتر ریاضی

9 شب

مجازی

   

در سامانه نوید بارگزاری شده

3

30/11/99

كمردردهاي غير ديسكوژنيك

دکتر رحمانی

9 شب

مجازی

   

در سامانه نوید بارگزاری شده

4

30/11/99

تومورهاي مغزي

دکتر امین منصور

9 شب

مجازی

   

در سامانه نوید بارگزاری شده

5

27/11/99

تومورهاي نخاع و ستون مهره ها

دکتر محمودخانی

9 شب

مجازی

   

در سامانه نوید بارگزاری شده

6

5/12/99

تروماي ستون مهره ها

دکتر رضوانی

9 شب

مجازی

   

در سامانه نوید بارگزاری شده

7

13/12/99

خونريزي ساب آراكنوئيد

دکتر فلاح پور

9 شب

مجازی

   

در سامانه نوید بارگزاری شده

8

17/12/99

تروماي مغز

دکتر شفیعی

9 شب

مجازی

   

در سامانه نوید بارگزاری شده

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

 

 نماي سي تي اسكن از انواع خونريزي هاي مغزي بدنبال تروماي سر از جمله خونريزي ساب آراكنوئيد ، هماتوم اپي دورال، هماتوم ساب دورال ، كانتوژن مغزي - هماتوم اينتراسربرال و خونريزي داخل بطني و  انواع شكستگي هاي جمجمه

     
 

نماي راديوگرافي ساده از انواع شكستگي هاي ستون مهره از جمله شكستگي  wedge , Burst  ، فراكچر ديسلوكيشن و ..

نماي سي تي اسكن از انواع شكستگي هاي ستون فقرات ياد شده فوق

 نماي MRI از هرني ديسكهاي كمري و گردني - نماي راديوگرافي ساده از بيماري اسپونديلولايزيس و اسپونديلوليستزيس

 نماي سي تي اسكن هيدروسفالي

نماي سي تي اسكن از انواع خونريزيهاي ساب آراكنوئيد خودبخودي

نماي راديوگرافي ساده از بيماريهاي استئوپروزيس ، عفونتهاي ستون مهره و اسپونديلوآرتروپاتي سرونگاتيو

 نمای MRI عفونتهای ستون مهره

     
 

تشخيص محل آناتوميك لوبهاي مختلف و ساختمان هاي طبيعي مغز در سي تي اسكن و MRI

تشخيص ضايعه فضاگير مغزي ، اثر فشاري ، شيفت خط وسط و محاسبه مقدار آن در سي تي اسكن

     

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 درسنامه گروه - اعضای هیأت علمی گروه جراحی مغزو اعصاب

منابع فرعی درس: درسنامه تدوین شده توسط اعضای هیأت علمی گروه - کتاب بیماریهای شایع در جراحی مغزو اعصاب

 کلاس آموزشی

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....) :                                     بارم: 20 نمره

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)        : آزمون کتبی و ژوری                                                             بارم: 20 نمره

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

1- براي استفاده هر چه بهتر از درمانگاه و راند لازم است دانشجويان محترم اصول معاينه فيزيكي عصبي را كه در دوره هاي آموزشي قبلي (سميولوژي) براي آنها برگزار شده از طريق استفاده از كتب متعددي كه در كتابخانه مركز و دانشكده وجود دارد بصورت فشرده جهت يادآوري مطالعه نمايند بديهي است نكات عملي در درمانگاه و حين راند روزانه آموزش داده خواهد شد.

2-دانشجويان محترم رأس ساعت 8 صبح در بخش جراحي اعصاب جهت شركت در راند روزانه حضور يافته پس از انجام راند همراه با اتندينگ مربوطه به درمانگاه مراجعه نمايند . روزهاي شنبه راند بخش ساعت 15/8 صبح پس از كلاس درس در بخش جراحي اعصاب شروع مي شود و روزهاي چهارشنبه كلاس مشترك راديولوژي ، نرولوژي و جراحي اعصاب در بيمارستان الزهراء(س) و آيت اله كاشاني تشكيل مي شود كه شروع راند بخش پس از اتمام آن خواهد بود و دانشجويان محترم لازم است در كلاسهاي فوق شركت نمايند .

3- دانشجویان بیمارستان الزهراء(س) در روزهای سه شنبه و دانشجویان بیمارستان کاشانی در روزهای دوشنبه ، رأس ساعت 8 صبح جهت انجام راند با اتندینگ محترم در بیمارستان امام حسین(ع) حضور یابند .  روزهای یکشنبه ساعت 8 صبح در بیمارستان کاشانی و روزهای دوشنبه ساعت 5/7 صبح در بیمارستان الزهرا(س)  جلسه گزارش صبحگاهی تشکیل می شود که حضور دانشجویان الزامی است .

4-حضور در اتاق عمل با اجازه اتندينگ درمانگاه همان روز و براي تعداد محدودي از دانشجويان ( حداكثر 2 نفر) پس از هماهنگي با رئيس اتاق عمل ( از طريق نامه) انجام خواهد گرفت.

5- هر دانشجو بايد 2 كشيك 5 ساعته در اورژانس بيمارستان آيت اله كاشاني و الزهرا(س) داشته باشد لذا در شروع كشيك ( 3 بعدازظهر) خود را به رزيدنت اورژانس معرفي و در پايان ( ساعت 8 شب) گواهي حضور خود را دريافت نموده به دفتر گروه تحويل نمايد.

6- هر دانشجو موظف است شرح حال بیمار خود را تهیه و پس از تأیید استاد مربوطه به دفتر گروه تحویل دهند .

7- جهت آموزش تئوری دانشجویان ، اساتید جراحی مغزو اعصاب اقدام به تهیه درسنامه دانشجویان نموده اند که این درسنامه به همراه عکسهای مربوطه به دانشجویان ارائه می گردد و امتحان تئوری پایان ترم بر اساس مطالب مندرج در درسنامه و مطالب بیان شده در کلاس درس می باشد. ( 25 % سئوالات مربوط به خارج از درسنامه و مطالب مطرح شده در کلاس درس تئوری می باشد)

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

بابت هر جلسه تأخیر 1 نمره - بابت هر غیبت 2 نمره از نمره پایان دوره آسکی کسر خواهد شد .

در صورت عدم تحویل کشیک یا شرح حال 2 نمره کسر خواهد شد

روزهاي شنبه راند بخش ساعت 15/8 صبح پس از كلاس درس در بخش جراحي اعصاب شروع مي شود و روزهاي چهارشنبه كلاس مشترك راديولوژي ، نرولوژي و جراحي اعصاب در بيمارستان الزهراء(س) و آيت اله كاشاني تشكيل مي شود كه شروع راند بخش پس از اتمام آن خواهد بود و دانشجويان محترم لازم است در كلاسهاي فوق شركت نمايند

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب

شرح وظایف فراگیران در  مرکز مهارت های بالینی

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ردیف

روز

تاریخ

ساعت 7-8

ساعت 8-9

ساعت 9-10

ساعت 10-11

ساعت 11-12

ساعت: 12-14

1

شنبه

از 1/10/99 الی20/12/99

کنفرانس

راند بخش

راند بخش

راند بخش

 

 کلاس تئوری

2

یکشنبه

از 1/10/99 الی20/12/99

 

راند بخش

راند بخش

راند بخش

 

 کلاس تئوری

3

دوشنبه

از 1/10/99 الی 0/12/99

 

راند بخش

راند بخش

راند بخش

 

 کلاس تئوری

4

سه شنبه

از 1/10/99 الی 0/12/99

 

راند بخش

راند بخش

راند بخش

 

 کلاس تئوری

5

چهارشنبه

از 1/10/99 الی 0/12/99

کنفرانس

راند بخش

راند بخش

راند بخش

 

 کلاس تئوری

6

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

شرح وظایف فراگیران در بخش

دانشجويان محترم رأس ساعت 8 صبح در بخش جراحي اعصاب جهت شركت در راند روزانه حضور يافته پس از انجام راند همراه با اتندينگ مربوطه به درمانگاه مراجعه نمايند . روزهاي شنبه راند بخش ساعت 15/8 صبح پس از كلاس درس در بخش جراحي اعصاب شروع مي شود و روزهاي چهارشنبه كلاس مشترك راديولوژي ، نرولوژي و جراحي اعصاب در بيمارستان الزهراء(س) و آيت اله كاشاني تشكيل مي شود كه شروع راند بخش پس از اتمام آن خواهد بود و دانشجويان محترم لازم است در كلاسهاي فوق شركت نمايند

شرح وظایف فراگیران در اورژانس

5- هر دانشجو بايد 2 كشيك 5 ساعته در اورژانس بيمارستان آيت اله كاشاني و الزهرا(س) داشته باشد لذا در شروع كشيك    3بعدازظهر) خود را به رزيدنت اورژانس معرفي و در پايان ( ساعت 8 شب) گواهي حضور خود را دريافت نموده به دفتر گروه تحويل نمايد.

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه

براي استفاده هر چه بهتر از درمانگاه و راند لازم است دانشجويان محترم اصول معاينه فيزيكي عصبي را كه در دوره هاي آموزشي قبلي (سميولوژي) براي آنها برگزار شده از طريق استفاده از كتب متعددي كه در كتابخانه مركز و دانشكده وجود دارد بصورت فشرده جهت يادآوري مطالعه نمايند بديهي است نكات عملي در درمانگاه و حين راند روزانه آموزش داده خواهد شد.

   دانشجویان بیمارستان الزهراء(س) در روزهای سه شنبه و دانشجویان بیمارستان کاشانی در روزهای دوشنبه ، رأس ساعت 8 صبح جهت انجام راند با اتندینگ محترم در بیمارستان امام حسین(ع) حضور یابند .  روزهای یکشنبه ساعت 8 صبح در بیمارستان کاشانی و روزهای دوشنبه ساعت 5/7 صبح در بیمارستان الزهرا(س)  جلسه گزارش صبحگاهی تشکیل می شود که حضور دانشجویان الزامی است .

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب

  هر دانشجو بايد 2 كشيك 5 ساعته در اورژانس بيمارستان آيت اله كاشاني و الزهرا(س) داشته باشد لذا در شروع كشيك ( 3 بعدازظهر) خود را به رزيدنت اورژانس معرفي و در پايان ( ساعت 8 شب) گواهي حضور خود را دريافت نموده به دفتر گروه تحويل نمايد.

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل

حضور در اتاق عمل با اجازه اتندينگ درمانگاه همان روز و براي تعداد محدودي از دانشجويان ( حداكثر 2 نفر) پس از هماهنگي با رئيس اتاق عمل ( از طريق نامه) انجام خواهد گرفت.

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی

دانشجويان محترم رأس ساعت 8 صبح در بخش جراحي اعصاب جهت شركت در راند روزانه حضور يافته پس از انجام راند همراه با اتندينگ مربوطه به درمانگاه مراجعه نمايند . روزهاي شنبه راند بخش ساعت 15/8 صبح پس از كلاس درس در بخش جراحي اعصاب شروع مي شود و روزهاي چهارشنبه كلاس مشترك راديولوژي ، نرولوژي و جراحي اعصاب در بيمارستان الزهراء(س) و آيت اله كاشاني تشكيل مي شود كه شروع راند بخش پس از اتمام آن خواهد بود و دانشجويان محترم لازم است در كلاسهاي فوق شركت نمايند