رفتن به محتوای اصلی
x

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

سال تحصیلی: 1403-1402

ماه: مهر 1402 الی خرداد 1403

گروه آموزشی: جراحی مغزو اعصاب

دوره: 9 ماهه

نام درس: کلاس تئوری دستیاران جراحی اعصاب

شماره درس : ندارد

نام مسوول دوره:دکتر شفیعی و  دکتر محمودخانی

مکان برگزاری دوره:بیمارستان الزهرا(شنبه ها) - بیمارستان کاشانی ( 5 شنبه ها)

شروع و پایان دوره: مهر 1402 الی پایان خرداد 1403

طول دوره: 9 ماهه

آدرس دفتر گروه: بیمارستان الزهرا(س) - ورودی 3 زیر زمین - دفترگروه جراحی  اعصاب

تلفن دفتر گروه: 36700666

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: همه روزه از ساعت 8 صبح الی 2 بعدازظهر

Email:

هدف کلی دوره:

اهداف اختصاصی دوره:

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

شنبه ها

یومنز خوانی

دستیاران جراحی اعصاب

7/15 الی 8/15

کلاس شماره 5 بیمارستان الزهرا(س)

برنامه درسی

 

 

2 چهارشنبه ها کلاس مشترک با نرورادیولوژی         اساتید         8 تا 9    سالن رادیولوژی      

2

پنجشنبه ها

کلاس مشترک با گروههای دیگر

اساتید و دستیاران جراحی اعصاب

8 الی 9

بیمارستان کاشانی

برنامه درسی

 

 

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                                                                     بارم:

 

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)                                                                                                                                        بارم:

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش

 

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس

 

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه

 

   

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب

 

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل

 

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی

 

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها

 

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب

 

شرح وظایف فراگیران در  مرکز مهارت های بالینی

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت 13-14

ساعت

12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

1

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

2

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

3

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

4

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

5

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

6