رفتن به محتوای اصلی
x

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شرح وظایف شماره تلفن عکس
اکرم رنجبر دیپلم متصدی امور دفتری شرح وظیفه 36700666
دنیا شیبانی طهرانی کارشناسی ارشد کارشناس پژوهشی گروه انجام امور پژوهشی و پژوهشیار اساتید و دستیاران و فراگیران گروه 36685555-3119