رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف نام و نام خانوادگی پست الکترونیک لینک نوپا عکس
1 دکتر بهرام امین منصور aminmansour@med.mui.ac.ir cv
2 دکتر مسعود اعتمادیفر Etemadifar.1963@gmail.com CV
3 دكتر مجيد رضواني m-rezvani@med.mui.ac.ir CV
4 دكتر علي رياضي Ali_riazi@med.mui.ac.ir CV
5 دکتر پیمان رحمانی dr.prahmani@gmail.com CV
6 دكتر مهدي شفيعي Mehdishafiei82@gmail.com  CV
7  دکتر مسیح صبوری saboori@edc.mui.ac.ir CV
8 دکتر سهیل فلاح پور dr.sfallahpour@gmail.com CV
9 دکتر مهدی محمودخانی ma58shoma@yahoo.com CV
10 دکتر امیر مهابادی amirmahabaadi@yahoo.com CV
11 دکتر محمدرضا مذنبی mohammadmoznebi06@med.mui.ac.ir CV
12 دکتر میثم عدیمی dr.meisam.adimi@gmail.com CV