رفتن به محتوای اصلی
x

کتابچه آموزشی دستیاران 1و 2

طرح دوره بالینی یا course plan

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

گروه آموزشی: ارولوژي

دوره: 4 ساله

نام درس: مروري بر كتاب كمپل

شماره درس :

نام مسوول دوره: دكتر مهدی دهقانی

مکان برگزاری دوره: تالار وثوق بیمارستان خورشید

شروع و پایان دوره: سال يك تا پايان سال چهار 

طول دوره:4 سال

آدرس دفتر گروه: بيمارستان الزهرا

تلفن دفتر گروه: 031362020870

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: هر روز

Email: m.dehghani@med.mui.ac.ir 

هدف کلی دوره: بررسي كتاب كمپل ارولوژي

اهداف اختصاصی دوره:

- آشنایی با نحوه تصمیم گیری بالینی

- آشنایی با عفونت های ادراری

ـ آشنایی با باروری و مشکلات جنسی

- آشنایی با بیماری های بیضه

- آشنایی با اختلالات کارکرد کلیه

- آشنایی با سنگ های کلیوی

- آشنایی با نئوپلاسم های مجرای فوقانی

- آشنایی با بیماری های آدرنال

- آشنایی با اختلالات ذخیره و تخلیه ادرار

-آشنایی با مطالعه یورودینامیک

- آشنایی با بیماری های خوش خیم و بدخیم مثانه

- آشنایی با بیماری های خوش خیم و بدخیم پروستات

- آشنایی با بیماری های اورولوژی اطفال

جدول کلاس‌های نظری: 

سالتحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳:

نیمسال اول: مرور کمپل، ژورنال کلاب

سالتحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲:

نیمسال اول، نیمسال دوم- برنامه آموزش یورودینامیک

منابع اصلی درس:

کتب اصلی:

- Wein  ,Kavoussi ,Novick , Partin and Peters. Campbell - Walsh Wein Urology . ELSEVIER

- دکتر سیم فروش، دکتر نورعلیزاده و دکتر سلطانی، کتاب جامع ارولوژي  . انتشارات تیمورزاده

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

مجلات اصلی :

Urology (Gold), Journal of Urology, European Journal of Urology, World Journal of Urology, Journal of Endourology

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانی:

سیاست مسئول دوره پیگیری دقیق نحوه اجرای قوانین و مقرارت آموزشی عطف به کوریکولوم وزارتخانه است. 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش:

ویزیت بیماران بستري شده  تثبیت بیماران بستري شده در بخش  انجام پروسیجرهاي تشخیصی درمانی بر بالین بیمار  آماده سازي بیماران براي اعمال جراحی  مراقبت از بیماران  آموزش رده هاي پایین تر و اقدامات دیگر طبق برنامه هاي تنظیمی بخش

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه:

ویزیت بیمارن سرپایی  انتخاب ، تشکیل پرونده و بستري بیماران  انجام پروسیجرهاي سرپایی  آموزش رده هاي پایین تر  پیگیري مشاوره هاي تخصصی بیماران  پاسخگویی به مشاوره هاي تخصصی درخواست شده و اقدامات دیگر طبق برنامه هاي تنظیمی بخش

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب:

معاينه و شرح حال گيري اوليه و ثبت در پرونده. ویزیت همزمان با رزیدنت ارشد کشیک و اطلاع وضعیت بیمار به اتند آنکال. تصمیم گیری در مورد روند تشخیصی و درمانی بیمار. خلاصه برداری از اطلاعات بیمار ویزیت شده برای انتقال به رزیدنت مسئول بعدی. شناختن بیماران ویزیت شده و ارائه به رزیدنت ارشد هنگام ویزیت. آماده سازی و عکس برداری از مدارک و تصاویر بیمار برای ارائه در گزارش صبحگاهی روز آینده. 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل:

شرکت در عمل هاي جراحی بصورت مشاهده ، کمک یا انجام مستقل طبق برنامه تنظیمی بخش، شرح حال كامل از بيمار به استاد و آماده سازي بيمار براي عمل جراحي چك كردن وسايل وتجهيزات لازم براي عمل مورد نظر 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی:

دستیار مسئول گزارش صبحگاهی موظف است به شرح حال، معاینه، پاراکلینیک و سیر بستری بیمار مراجعه کننده به اورژانس در کشیک شب گذشته تسلط کامل داشته باشد و به صورت سیستماتیک و منظم به ارائه آن بپردازد. تصاویر رادیولوژی و سی تی اسکن بیماران باید به صورت مناسبی تهیه و در اختیار اساتید و سایر دستیاران قرار گیرد. 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس‌ها:

دستیاران موظفند طبق دستورالعمل های ارائه شده به آن ها اسلاید های مناسبی برای ارائه فصول کمپل و همچنین ارائه ژورنال کلاب و ارائه کیس و گزارش صبحگاهی تهیه کنند. توجه به این دستورالعمل ها الزامی است. از جمله برای اسلاید های مرور کمپل از فونت های san serif باید استفاده شود. تعداد خطوط کمتر از ۸ خط در هر اسلاید باشد. اسلاید ها زمینه روشن داشته باشند و خوانا باشند و به جای استفاده از جمله کامل از عبارات استفاده شده باشند. هر فصل کمپل در عرض یک ساعت گفته شود و فصل های طولانی تر کمپل در دو جلسه خلاصه شوند. کنفرانس ها باید به موقع شروع شده و به موقع خاتمه یابند. در هنگام ارائه باید ارتباط کلامی و چشمی با مخاطبین برقرار گردد.

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب:

ژورنال کلاب ها از نوع محتوایی برگزار می شوند. در هر جلسه حداقل ۴ مقاله ارائه می شوند. مقالات از ژورنال های معتبر و توسط اساتید علاقمند انتخاب می شوند. هر مقاله در عرض ۱۰ دقیقه گفته می شود و هدف ذکر محتوای مقاله است و نه جزئیات انجام مطالعه. کنفرانس ها باید به موقع شروع شده و به موقع خاتمه یابند. در هنگام ارائه باید ارتباط کلامی و چشمی با مخاطبین برقرار گردد.

جدول زمان‌بندی ارائه دوره

ساعت

14-13

ساعت

13-12

ساعت

12-11

ساعت

11-10

ساعت

10-9

ساعت

9-8

ساعت

8-7

روز

ردیف

اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل

درمانگاه

راند بخش

كلاس درس

شنبه

1

اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل

درمانگاه

راند بخش

یکشنبه

2

اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل

درمانگاه

راند بخش

دوشنبه

3

اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل

درمانگاه

راند بخش

سه شنبه

4

اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل

درمانگاه

راند بخش

چهارشنبه

5

 

 

گراند راند

گراند راند

گراند راند

كلاس درس

كلاس درس

پنج شنبه

6

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

7