رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف نام کتاب نام انتشارات نام نویسندگان سال
1 آنتی دوتهای شایع در سم شناسی بالینی انتشارات مانی دکتر شافع جعفر ذوفقاری-دکتر شیوا صمصام شریعت-هاجر امین صفایی 1400
2

       نکات کاربردی و درمانی در

  مسمومیت های شایع

انتشارات مانی دکتر شافع جعفر ذوفقاری-دکتر شیوا صمصام شریعت-هاجر امین صفایی 1399
3 حمایت‌های پیشرفته حیات در اطفال، راهکارهای عملی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکتر نسترن ایزدی مود 1397
4 درمان اورژانسهای مسمومین انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکتر نسترن ایزدی مود 1395
5 فارماکولوژی پزشکی مخصوص دانشجویان پزشکی انتشارات اندیشه رفیع دکتر رخساره معمار 1394
6 نکات علمی و کاربردی آنتی دوتهای شایع مصرفی در بخش مسمومین انتشارات رسانه تخصصی دکتر مهدی مصری-دکتر زکریا زکریایی- دکتر غلامعلی دوروشی-دکتر سید قاسم هاشمی نژاد حسینی 1393
7 کتاب جیبی راهنمای بالینی کاربرد داروها در یک نگاه انتشارات مانی دکتر رخساره معمار 1392
8 اعتیاد در بارداری انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکتر نسترن ایزدی مود 1392
9 مدیریت بیماران در درمانگاه و بخش مسمومین انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکتر نسترن ایزدی مود 1390
10 تاریخ، اخلاق، مقررات مامایی و پزشکی قانونی
انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر فرزاد قشلاقی 1384
11 قانون و حرفه پزشکی

انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر فرزاد قشلاقی 1382
12 اصول کلی مراقبت در مسمومیتها انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

         دکتر نسترن ایزدی مود-دکتر فرزاد قشلاقی

1382