رفتن به محتوای اصلی
x

ردبف نام و نام خانوادگی سال ورود

موضوع پایان نامه

استاد راهنما رشته تحصیلی تاریخ تصویب در گروه
9 محمد رهبری 1397 بررسی عاقیت درمانی بیماران دچار هیپوکسیک انسفالوپاتی در بخش مسمومین بیمارستان های طالقانی و امام خمینی ارومیه در سال های 1396 لغایت 1400 دکتر غلامعلی دوروشی فلوشیپ سم شناسی بالینی 1400
8 محمدرضا رضایی 1400 پیش بینی ریسک فاکتورهای مسمومیت با متانول؛ مرور سیستماتیک و متاآنالیز  دکتر فرزاد قشلاقی فلوشیپ سم شناسی بالینی 1401
7 نسیم توکلی 1399

 بررسی مقایسه ای اثربخشی درمانی ان استیل سیستین تزریقی ۱۲ ساعته باروش درمان استاندارد۲۱ساعته دربیماران با مسمومیت حاد بااستامینوفن

دکتر فرزاد قشلاقی فلوشیپ سم شناسی بالینی 1400
6 محدثه سرباز 1397

بررسی مقایسه ای کارآئی نالوکسان تجویز شده توسط اورژانس شهر  و اورژانس مسمومین در بیماران مسموم با مواد مخدر اوپیوئیدی به تفکیک نوع ماده مخدر، روش مسمومیت، نحوه مسمومیت و تعیین دوز لازم جهت درمان پیش بیمارستانی این بیماران

دکتر غلامعلی دوروشی-دکتر نسترن ایزدی مود فلوشیپ سم شناسی بالینی 1399
5 رسول کرمانی 1398

تعیین دوز موثر بنزودیازپین های خوراکی در جلوگیری از سمیت قلبی عروقی در مسمومیت توام داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای و بنزودیازپین ها در بیماران بستری در بخش مسمومین بیمارستان خورشید بین سال های 92تا98

دکترغلامعلی دوروشی فلوشیپ سم شناسی بالینی 1399
4 شیوا صمصام شریعت 1398

بررسی مقایسه ای اثر پیشگویی کننده عاقبت بیمار با معیارهایSOFA،APACHE IV،SAPS II،MODIFIED APACHE،PSS در بیمار مسموم با سموم دفع آفات نباتی بستری در ICU مسمومین بیمارستان خورشید اصفهان طی سالهای 1394-1398

دکتر غلامعلی دوروشی-دکتر شافع جعفر ذوفقاری فلوشیپ سم شناسی بالینی 1398
3 شافع جعفر ذوفقاری 1396

بررسی فراوانی مسمومیت با دیگوکسین و نتایج درمانهای انجام شده برای آن در بیماران بستری در بخش  مسمومین و بخش قلب بیمارستان خورشید اصفهان طی سالهای 1397-1387

دکتر فرزاد قشلاقی فلوشیپ سم شناسی بالینی 1397
2 آرمان اطرشی 1394

بررسی ارتباط دوز مصرفی نالوکسان بر برون ده درمانی در بیماران مسموم با متادون در بیماران بستری شده در بیمارستان نور بین سالهای 94-92

دکتر میرعلیمحمد سبزقبائی فلوشیپ سم شناسی بالینی 1395
1 مهرنگ هدایتی 1394

 

تدوین پروتکل درمانی جهت مدیریت مسمومین با سم پاراکوات در اصفهان

دکتر نسترن ایزدی مود-

دکتر فرزاد  قشلاقی

فلوشیپ سم شناسی بالینی 1395