رفتن به محتوای اصلی
x

 
 
 
 
 
عنوان کنگره
مجري
دبیر کنگره
محل برگزاری
زمان كنگره
آدرس ثبت نام اینترنتی
سیزدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین
جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران
دکتر محمدرضا صالحی-دکتر شعبان علیزاده
دبیر علمی پنل سم شناسی بالینی : دکتر نسترن ایزدی مود
مجازی
16-20 بهمن 1400
https://congressapp.ir/isacl2022
سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی
 
 
 
۶ اسفند ۱۴۰۰
https://www.ircmms.ir/fa/
 همایش ملی فرآورده های طبیعی موثر بر عفونت های تنفسی
 
 
 
4-5 اسفند 1400
https://npri.ui.ac.ir
همایش بین المللی تله مدیسین
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دبیر علمی کنفرانس: دکتر اصغر احتشامی

دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر حسین باقریان
مجازی
 2-4
اسفند 1400
https://seminar.mui.ac.ir/itc
اولین کنگره بین المللی رویکردهای نوین سبک زندگی، پیشگیری و درمان سرطان
 
 
 
24-26 آذر 1401
clpt.ir
پانزدهمین کنگره بین المللی طب اورژانس 
انجمن طب اورژانس ایران
 
سالن همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۴ ام الی ۱۶ ام دی ماه ۱۴۰۱
WWW.ISEM.IR
چهاردهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران 
 
 
13 الی 15 بهمن 1401
https://isacl2023.congressapp.ir/
چهارمین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی 
دانشگاه علوم پزشکی البرز
 
 
۲۱ دی ۱۴۰۱
https://www.symposia.ir/CCRMED04
اولین کنگره ملی غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 
 
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 
26-27 مهر 
fdsc.umsu.ac.ir