رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف نام و نام خانوادگی مقطع و رشته تحصیلی دوران تحصیل در گروه عنوان پایان نامه استاد راهنما پست الکترونیک
11 دکتر محمد مشیری  فلوشیپ سم شناسی بالینی  1400-1402 بررسی تاثیر استفاده از اکسیژن رسانی غشای خارج بدنی بر بقای بیماران با مسمومیت ناشی از فسفید آلومینیوم مرور نظام مند و فرا تحلیل

دکتر نسترن ایزدی مود

دکتر غلامعلی دوروشی 

moshiri.mo@gmail.com
10 دکتر لعیا مختار گندمانی فلوشیپ سم شناسی بالینی 1400-1402 بررسی پارامتر های خونی (پلاکت ، گلبول های سفید ، هموگلوبین ) در بیماران مسموم بستری در بخش مسمومین مرکز آموزشی درمانی خورشید شهر اصفهان در یک مطالعه ده ساله (فروردین 1392 تا پایان سال 1401) و ارتباط آن با پیایند

دکتر نسترن ایزدی مود

دکتر شیوا صمصام شریعت

s_mg_62@yahoo.com
9 دکتر محمدرضا رضایی فلوشیپ سم شناسی بالینی 1400-1402 پیش بینی ریسک فاکتورهای مسمومیت با متانول: مطالعه مرور سیستماتیک و متا آنالیز

دکتر فرزاد قشلاقی

دکتر نسترن ایزدی مود ( استاد مشاور)

mohammadreza.rezaei@kums.ac.ir
 
8 دکتر محمد رهبری فلوشیپ سم شناسی بالینی 1397-1401 ررسی عاقبت درمانی بیماران دچار هیپوکسیک انسفالوپاتی در بخش مسمومین بیمارستان های طالقانی و امام خمینی ارومیه از تاریخ 1396 لغایت400 

دکتر غلامعلی دوروشی

دکتر محمد دلیر راد

drmohammadrahbari@gmail.com

 

7 دکتر نسیم توکلی فلوشیپ سم شناسی بالینی 1399-1401  بررسی مقایسه ای اثربخشی درمانی ان استیل سیستین تزریقی ۱۲ ساعته باروش درمان استاندارد۲۱ساعته دربیماران با مسمومیت حاد بااستامینوفن

دکتر فرزاد قشلاقی

دکتر نسترن ایزدی مود ( استاد مشاور)

drnasimtavakoli@gmail.com
6  دکتر رسول کرمانی فلوشیپ سم شناسی بالینی 1398-1400 تعیین دوز مؤثر بنزودیازپین های خوراکی در جلوگیری از سمیت قلبی عروقی در بیماران مسموم با داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای بستری در بخش مسمومین بیمارستان خورشید بین سالهای 92 تا 98

دکتر غلامعلی دوروشی

دکتر نسترن ایزدی مود

rasoolkermani@yahoo.com
5 دکتر شیوا صمصام شریعت فلوشیپ سم شناسی بالینی 1398-1400 بررسی مقایسه ای اثر پیشگویی کننده عاقبت بیمار با معیارهایSOFA،APACHE IV،SAPS II،MODIFIED APACHE،PSS در بیمار مسموم با سموم دفع آفات نباتی بستری در ICU مسمومین بیمارستان خورشید اصفهان طی سالهای 1394-1398

دکتر غلامعلی دوروشی

دکتر شافع جعفر ذوفقاری

دکتر نسترن ایزدی مود ( استاد مشاور)

samsamshariat84@yahoo.com
4 دکتر محدثه سرباز بردسیری فلوشیپ سم شناسی بالینی 1397-1399 بررسی مقایسه ای کارآئی نالوکسان تجویز شده توسط اورژانس شهر  و اورژانس مسمومین در بیماران مسموم با مواد مخدر اوپیوئیدی به تفکیک نوع ماده مخدر، روش مسمومیت، نحوه مسمومیت و تعیین دوز لازم جهت درمان پیش بیمارستانی این بیماران

دکتر غلامعلی دوروشی

دکتر نسترن ایزدی مود 

 

 sarbaz.atena@yahoo.com

3 دکتر شافع جعفر ذوفقاری فلوشیپ سم شناسی بالینی 1396-1398 بررسی فراوانی مسمومیت با دیگوکسین و نتایج درمانهای انجام شده برای آن در بیماران بستری در بخش  مسمومین و بخش قلب بیمارستان خورشید اصفهان طی سالهای 1397-1387

دکتر فرزاد قشلاقی

دکترنسترن ایزدی مود

shafeajafarzoofaghari@yahoo.com

 

2 دکتر آرمان اطرشی فلوشیپ سم شناسی بالینی 1394-1396 بررسی ارتباط دوز مصرفی نالوکسان بر برون ده درمانی در بیماران مسموم با متادون در بیماران بستری شده در بیمارستان نور بین سالهای 94-92 دکتر میرعلیمحمدسبزقبائی arman_otroshi@yahoo.com

 

 

1 دکتر مهرنگ هدایتی فلوشیپ سم شناسی بالینی 1393-1395 تدوین پروتکل درمانی جهت مدیریت مسمومین با سم پاراکوات در اصفهان

دکترنسترن ایزدی مود

دکتر فرزاد قشلاقی

mahrang9@yahoo.com