رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

پست الکترونیک

لینک نوپا

 

عکس

 

 

1

 

دکتر آرمان اطرشی

 

arman.otroshi@med.mui.ac.ir

https://isid.research.ac.ir/Arman_Otroshi

2

 

 دكتر نسترن ايزدي مود

 

izadi@med.mui.ac.ir

https://isid.research.ac.ir/Nastaran_Eizadimood

 

3

 

دكتر غلامعلي

دوروشي

 

gdorvashy@med.mui.ac.ir

https://isid.research.ac.ir/Gholamali_Dorvashi

4

 

دکتر میرعلیمحمد سبزقبائی

(وابسته به گروه)

sabzghaba@pharm.mui.ac.ir

https://isid.research.ac.ir/AliMohammad_Sabzghabaee

5

دکتر شیوا صمصام شریعت

 

samsamshariat@med.mui.ac.ir

سامانه علم سنجی

 

6

 

دكتر فرزاد قشلاقي

 

 

 

gheshlaghi@med.mui.ac.ir

 

 

https://isid.research.ac.ir/Farzad_Gheshlaghi

 

7

دکتر رسول کرمانی

(وابسته به گروه)

rasoolkermani@yahoo.com

https://isid.research.ac.ir/Rasool_Kermani

8

 

دکتر رخساره معمار

(وابسته به گروه)

 

 

 

meamar@pharm.mui.ac.ir

 

 

https://isid.research.ac.ir/Rokhsareh_Meamar