رفتن به محتوای اصلی
x

استاد راهنما

تاریخ دفاع

عنوان

دانشجو

دکتر سید رضا اسحاقی و زنده یاد دکتر سید احمد محمودیان 1402/10/25 Statistical Analysis of Chronic Fatigue in COVID-19 Patients in the City of Isfahan زینب جوادی
دکتر ندا توکلی مقدم 1402/8/22 Evaluating the frequency of malnutrition and its related factors in elderly patients in Isfahan Health care centers حسین مشلب
دکتر نگاه توکلی فرد 1402/7/22 Breast cancer risk factors and screening behaviors in women from Isfahan, Iran فاطمه تاج الدین
دکتر ندا توکلی مقدم 1402/7/17 Exploring the Complex Interplay of Quality of Life and Social Health in Elderly Women: A Cross-Sectional Analytical Study حامد پور پیرعلی
دکتر نگاه توکلی فرد 1402/7/10

بررسی ارتباط میان ترس از سرطان پستان و استفاده از روش های غربالگری و حمایت اجتماعی در بین زنان شهر اصفهان

فاطمه ادیب
دکتر رضا خدیوی 1402/3/1

The Change in the Frequency of 10-Year Cardiovascular Accident Risk after th Implementation of the Non-Communicable Diseases Package in Iran

کافی
دکتر رضا خدیوی 1402/3/1

Comparison of the Frequency of Cardiovascular Disease Risk Factors 5 Years After the Implementation of the Package of Essential Non-Communicable Disease Control Among Iranian Citizens

پور امینی
دکتر اناهیتا بابک 1402/1/21 بررسی باورهای غلط در مورد دیابت و درمان آن فرزام پونکی
دکتر ندا توکلی 1401/12/22 علل عدم مراجعه سالمندان به مراکزخدمات جامع سلامت سارا حیدری
دکتر رویا طالبان 1401/12/1 بررسی سبک زندگی ارتقا دهنده ی سلامت در میانسالان مراجعه کننده به مراکز خدمات سلامت آموزشی بر اساس بعد شخصیتی درون گرا و برون گرا یزدان اسعد
دکتر رضا خدیوی 1401/9/21 مقایسه میزان مرگ های داخل بیمارستانی در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در قبل و بعد از اجرای طرح تحول در نظام سلامت مجتبی ایروانی
دکتر فرج زادگان - کتر گلشیری 1401/7/18 بررسی بروز و روند خودکشی طی سالهای 94-99 در استان اصفهان مهشاد ولی
دكتر اميني 1401/6/27 مصرف ماریجونا در دوران بارداری و ارتباط آن با بروز اختلال اضطراب و افسردگی فرزند حاصله در دوران نوجوانی و جوانی : an umbrella systematic review of reviews پوريا اكبري
دکتر آناهیتا بابک 1401/6/21 بررسی موانع درک شده خودمراقبتی در بیماران مبتال به دیابت نوع دو مراجعه کننده به مراکز جامع خدمات سالمت آموزشی شهر اصفهان راضیه نصری
دکتر علیرضا صفائیان 31/5/1401 بررسی آسیب‌های شغلی درمراجعه کنندگان به کمیسیون‌ غرامت شغلی پزشکی قانونی استان اصفهان طی سالهای 1395 تا 1400 پردیس کاویانی
دکتر علیرضا صفائیان و دکتر رضا خدیوی 13/4/1401  بررسی میزان شیوع بیماریهای قلبی عروقی و عوامل آن در جمعیت   

بالای 30 سال ساکن در شهر چمگردان (مجاور کارخانه صنایع فلزی) در مقایسه با شهر فریدون شهر(شاهد) در سال1399

حسین شهاب
 دکتر انصاری و دکتر امینی 13/4/1401 بررسی میانگین نمره خود مدیریتی بیماران دیابتی مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر اصفهان و ارتباط  آن با  میانگین نمره سواد سلامت درسال 99 بابک تدبیری
دکتر صفاییان 9/3/1401 بررسی میزان بروز سالانه مرگ، سرطانها در جمعیت ساکن در شهر چمگردان (مجاور کارخانه صنایع فلزی) در مقایسه با شهر فریدون شهر (شاهد)، در سال 97-95 نادر اللحام
دکتر امینی 9/3/1401 بررسی تاثیر استفاده از مکمل روی بر دوز داروی مصرفی، خواب، سلامت روان و احتمال بازگشت در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر تحت درمان با متادون ابراهیم حیدری
  21/2/1401   مریم عسگری
دکتر محمودیان 12/10/1400

بررسی فراوانی فیبروز کبدی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی به روش 

فیبرواسکن در بیماران مراجعه کننده به مراکز بیماری های گوارشی شهر اصفهان

محمدعلا دیروان
  10/9/1400 طراحی اجرا وارزشیابی بسته آموزشی پیشگیری از خشونت در نوجوانان وتأثیر آن بر خودکنترلی و مهارت اجتماعی دانش آموزان شهر اصفهان فاطمه قلی پور
دکتر زیبا فرج زادگان 1400/7/7 بررسی ارتباط بین شاخص محرومیت و عود سرطان پستان در شهر اصفهان درسال 1400 علی اصغر پورعسگری  - فائزه قانعیان

دکتر نرگس معتمدی

12/3/1400

بررسی فراوانی دیابت کنترل نشده و عوامل مرتبط با ان در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت اموزشی شهر اصفهان

مائده صانعی

دکتر صفاییان

12/4/1400

Evaluation of occupational and non-occupational characteristics in health care personnel with COVID-19 infection in the greatest hospital of Isfahan, IRAN

نیکی خمیسی

دکتر نرگس معتمدی

6/5/1400

بررسی فراوانی اختلال شناختی خفیف در سالمندان و ارتباط آن با برخی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

صدرا اکبری

دکتر ندا توکلی مقدم مقدم

16/6/1400

فراوانی بیماران مبتلا به تالاسمی وعوامل مرتبط با آن دراستان اصفهان

زهرا شهسواری

دکتر آناهیتا بابک

13/6/1400

ادراک بیماران مبتلا به دیابت و ارائه‌دهندگان خدمات سلامت از درمان و مراقبت از بیماری دیابت

علی فضلی

دکتر آناهیتا بابک

23/6/1400

Effects of mindfulness-based stress reduction (MBSR) on blood pressure, mental health and quality of life in hypertensive adult women

نادیا قاسمی

دکتر عاطفه واعظی

23/6/1400

طراحی استانداردهای اعتباربخشی مراکز خدمات جامع سلامت آموزشی

علی سینا اقبال نیا

دکتر زهرا امینی پزوه

29/6/1400

ررسی تاثیر ملاتونین بر کیفیت خواب و سلامت عمومی افراد تحت درمان با متادون

نگین اطمینانی

دکتر نگاه توکلی فرد

1400/7/7

بررسی توزیع فراوانی فاکتورهای خطر ابتلا و رفتارهای غربالگری کنندۀ سرطان پستان در زنان شهر اصفهان در سال 1400

فاطمه تاج الدین

دکتر رضا خدیوی

10/7/1400

میزان فراوانی اختلالات تکاملی در بین کودکان 5 ساله ای که در زمان نوزادی علی رغم پرخطر بودن مراقبت در منزل دریافت کردند در مقایسه با گروه کنترل

راضیه صمصامی

دکتر ندا توکلی مقدم مقدم

4/7/1400

Evaluating daily cell-phone use in elderly and its effect on lifestyle, Isfahan comprehensive community healthcare centers

اشکان شریعت

دکتر آناهیتا بابک

12/7/1400

بررسی تاثیر روش کنترل استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در مقایسه با مراقبت روتین بر کیفیت خواب در زنان مبتلا به دیابت نوع2 شهر اصفهان

محمد حسن حکیمی

دکتر دکتر  زیبا فرج زادگان

24/7/1400

بررسی شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر اصفهان

رضا نوبخت

دکتر آناهیتا بابک

28/7/1400

بررسی فراوانی فرسودگی تحصیلی و ارتباط آن با سلامت روان در دوران پاندمی کرونا ویروس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پوریا علیزاده

دکتر آناهیتا بابک

28/7/1400

شیوع فرسودگی تحصیلی و ارتباط آن با سلامت روان در دوران پاندمی کروناویروس در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فاطمه اعظمیان

دکتر زهرا امینی پزوه

30/8/1400

بررسی وضعیت امنیت غذایی و ارتباط آن با فاکتورهای اقتصادی-اجتماعی در سالمندان مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر اصفهان

شیدا لفظ

دکتر نرگس معتمدی

10/2/99

بررسی کیفیت رابطه زناشویی در سالمندان شهر اصفهان و ارتباط آن با برخی عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر سلامت در سال 98-1397

مهسا رسولی

دکتر نگاه توکلی فرد

3/2/99

ارتباط سواد سلامت روان با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

مهدی محمدرضائی

دکتر حوریه انصاری

14/2/99

بررسی ارتباط حمايت اجتماعي با اميد به زندگي در بيماران سرطاني حين شيمي درماني در کلینیک های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال های 1396-1397

مهرداد یوسف زاده اشکوری

دکتر علیرضا صفائیان

17/2/99

" بررسی کارایی واکسن آنفلونزا و عوامل موثر در پذیرش تزریق واکسن در کارکنان بیمارستان الزهرا اصفهان سال 1397

دکتر محمدرضا عبداله زاده

دکتر آناهیتا بابک

17/2/99

مقایسه فراوانی رفتارهای تغذیه ای و فعالیت جسمانی در میانسالان مبتلا به فشار خون با میانسالان سالم در شهر اصفهان

سید مصطفی موسوی نودوشن

دکتر پرستو گلشیری

31/2/99

تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی به پزشکان بر روی بهبود کامپلیانس دارویی بیماران سالمند"

دکتر شراره ترقی

دکتر آناهیتا بابک

31/2/99

بررسی میزان تبعیت دارویی و عوامل مرتبط با آن در بیماران دیابتیک تحت پوشش مراکز دیابت زیرنظر مرکز بهداشت شماره 1 در زمینه مصرف داروهای کنترل کننده قند، فشارخون و چربی خون و داروهای قلبی و عروقی

مهدیه احمدی

دکتر عاطفه واعظی

30/2/99

Public private partnership in primary health care settings in Isfahan, Iran

علیرضا دارچیانی

دکتر علیرضا صفائیان

7/3/99

The Occupational Factors in Upper Limb Musculoskeletal Disorders

نغمه نصیری

دکتر رضا خدیوی

13/3/99

میزان شیوع آنتی بادی ضد سیفلیس در خانم های باردار ساکن در شهرستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی سالهای 1398 – 1396

مهشاد ناجی

دکتر عاطفه واعظی

21/3/99

بررسی شاخصهای کمی و کیفی پایان نامه های دوره دکتری عمومی طی سالهای 97-90

پریا روحی

دکتر علیرضا صفائیان

 

19/5/99

" بررسی فراوانی سندرم متابولیک و عوامل شغلی و غیر شغلی مرتبط با آن در پرسنل بهداشتی درمانی بیمارستان الزهرا اصفهان در سال 97- 1396

علی امانی

دکتر پرستو گلشیری

20/5/99

Mental status and Sexual Dysfunctions (SDs): a survey on 1200 middle-aged people

ابوالفضل زنجانی طبسی

دکتر پرستو گلشیری

20/5/99

How Does Domestic Violence Affect Women's Mental Health?

فرود محمدی

دکتر پرستو گلشیری

25/5/99

"بررسي تأثير آموزش مبتنی بر الگوي اعتقاد بهداشتي در اصلاح رفتارهای مرتبط با عفونتهای آمیزشی در زنان آسیب پذیر

نگار محقق

دکتر دکتر  زیبا فرج زادگان

27/5/99

" بررسی مقایسه ای سبک زندگی در پنج سال اخیر در زنان مبتلا به سرطان سینه و گروه شاهد

شیوا علیزاده

دکتر علیرضا صفائیان

19/5/99

بررسی فراوانی سندرم متابولیک و عوامل شغلی و غیر شغلی مرتبط با آن در پرسنل بهداشتی درمانی بیمارستان الزهرا اصفهان در سال 97- 1396

علی امانی

دکتر  آرمین دخت شاه ثنایی

10/6/99

بررسی ارتباط هوش هیجانی با  کیفیت زندگی بر دانش آموزان دختر  متوسطه دوم شهر اصفهان

محمد مهدی صفری

دکتر  آرمین دخت شاه ثنایی

10/6/99

بررسی ارتباط هوش هیجانی با شادمانی در دانش اموزان دختر متوسطه دوم شهر اصفهان

محمدامین زنگارکی فراهانی

دکتر نرگس معتمدی

24/6/99

بررسی ارتباط بین ارضاء نیازهای اساسی روانشناختی با کیفیت زندگی در سالمندان شهر اصفهان

عطا الله اسکندری

دکتر پرستو گلشیری

26/6/99

بررسی ارتباط شیوه زندگی و وضعیت روانشناختی در جمعیت زنان میانسال

اشکان گودرزی

دکتر پرستو گلشیری

26/6/99

بررسی ارتباط وضعیت روانشناختی و تعیین کننده های اجتماعی سلامت در جمعیت زنان میانسال (59-30)   در اصفهان

سید حمزه شفیعی نجفی

دکتر پرستو گلشیری

26/6/99

بررسی میزان خشونت ورزی در میان دانش اموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان استان اصفهان:مطالعه مقطعی

ابوالفضل هاشمی

دکتر حوریه انصاری

29/6/99

بررسی امتیاز ویژگیهای شخصیتی در زنان مبتلا به سرطان پستان و مقایسه آن با زنان سالم

زهرا مرادی

دکتر رضا خدیوی

30/6/99

مقایسه میزان فراوانی سکته قلبی و حوادث عروق مغزی متعاقب اجرای برنامه ایراپن در بین بیماران بستری شده در بیمارستانهای شهرستان شهرضا و نجف آباد در سال های 1394 و 1398

خانم شایسته رستمی

دکتر رضا خدیوی

30/6/99

آقای سید علی آیت

دکتر نگاه توکلی فرد

16/7/99

بررسی ارتباط سبک زندگی و شاخص توانایی شغلی در شاغلین شهر اصفهان در سال 1400- مطالعه مقطعی

مریم یاوریان

دکتر نگاه توکلی فرد

16/7/99

بررسی ارتباط محتوی شغلی و شاخص توانایی شغلی با مشکلات اسکلتی در کارگران صنایع نساجی شهر اصفهان در سال 1400

ندا قاصدی

دکتر دکتر  زیبا فرج زادگان

16/7/99

بررسی مقایسه¬ای  سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان و افراد سالم

علی صفری

دکتر ندا توکلی مقدم مقدم

19/8/99

روند فراوانی آنتی بادی ضد سفیلیس در متقاضیان ازدواج در شهرستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال 1396-1386

لیلی نیلی

دکتر حوریه انصاری

19/8/99

بررسی فراوانی استفاده از طب مکمل و جایگزین در بیماران مبتلا به سرطان و علل گرایش به استفاده از آن

میلاد صالحی

دکتر احمد محمودیان

26/8/99

آموزش بهداشت خواب به شیوۀ شناختی رفتاری بر کیفیت خواب و شدت سردرد بیماران مبتلا به میگرن

دکتر  نوشین خنده رو

دکتر سمیه شمسایی

12/9/99

بررسی سطح سرمی عنصر روی در بیماران دیابتی سرپایی مراجعه کننده به مرکز بهداشت شماره 1 (ابن سینا) در اصفهان و مقایسه با افراد غیردیابتی

پگاه شفیعی

دکتر علیرضا صفائیان

17/9/99

بررسی آسیبهای شغلی در مراجعه کنندگان به کمیسیون غرامت شغلی پزشکی قانونی اصفهان در سالهای 95 تا 1400

پردیس کاویانی مقدم

دکتر حوریه انصاری

26/9/99

The assessment of curcumin use on hepatic function indices on out-patient cancerous patients; a randomized controlled clinical-trial

دانیال عباسی

دکتر نگاه توکلی فرد

10/10/99

بررسی ارتباط استرس  شغلی با کارکرد شغلی و سلامت روان در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 97

پریسا مدیری فرد

دکتر احمد محمودیان

21/10/99

بررسی نگرش روانپزشکان شهر اصفهان در باره آثار شناختی و روانی شرکت بیماران  افسرده در عزاداریهای مذهبی

سینا مرادی زاده

دکتر عاطفه واعظی

30/10/99

ارزشیابی اجرای برنامه مداخلات تکاملی کودکان در مرکز جامع تکامل کودکان اصفهان در سال 97

دکتر میترا مرادی نیا

دکتر علیرضا صفائیان

27/11/99

بررسی مشکلات سلامتی در پرسنل بهداشتی و درمانی بیمارستان الزهرا

امین خانجانی

دکتر ندا توکلی مقدم مقدم

18/12/99

بررسی عملکرد حافظه بر اساس سبک زندگی در سالمندان مراجعه کننده به مراکزخدمات  جامع سلامت آموزشی شهر اصفهان در سال 1399

آنیتا پورحسین

دکتر ندا توکلی مقدم مقدم

18/12/99

بررسی فراوانی خودبیمار انگاری و ارتباط آن با سلامت اجتماعی در سالمندان مراجعه کننده به مراکز آموزشی خدمات جامع سلامت شهر اصفهان درسال 1399

سعید کاویانی

دکتر پرستو گلشیری

6/9/98

بررسی ارتباط افسردگی شغلی و کیفیت زندگی کاری و سلامت روان در پرسنل پردیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: یک مطالعه مقطعی

مهسا فروغی

دکتر پرستو گلشیری- دکتر زهرا امینی پزوه

4/10/98

" بررسی اعتیاد به اینترنت و پرخاشگری در نوجوانان 15 تا 18 سال شهر اصفهان

شکوه ترکیان

دکتر آناهیتا بابک

4/10/98

بررسی تاثیر روش کنترل استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در مقایسه با مراقبت روتین بر کیفیت خواب در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 در مرکز خدمات جامع سلامت امام علی(ع) اصفهان 1398

سید محمد حسن حکیمی

دکتر زهرا امینی پزوه

18/10/98

The effect of multicomponent sleep hygiene education on sleep quality and mental health in patients with substance abuse

دکتر نگار براتی

دکتر پرستو گلشیری- دکتر رضا خدیوی

25/10/98

" روند بستری شدن بیماران قبل و بعد از اجرای  طرح تحول نظام سلامت  در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سالهای 1396-1390

مهشید صادقی

دکتر احمد محمودیان

2/11/98

بررسی سطح سلامت معنوی و نیازهای معنوی بیماران مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر اصفهان در سال 1398

سینا بابایی

دکتر آناهیتا بابک

15/11/98

بررسی تاثیر 12 هفته آموزش کنترل استرس مبتنی بر روش ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی زنان میانسال مبتلا به فشار خون

نادیا قاسمی دارستانی

دکتر نگاه توکلی فرد

15/11/98

بررسی ارتباط افسردگی شغلی و برخی عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت در کارگران مراجعه کننده به کلینیک تخصصی طب کار شهر اصفهان در سال 1399

ماجد بحری

دکتر  آرمین دخت شاه ثنایی

7/12/98

بررسی و مقایسه سبک زندگی در دانشجویان پزشکی سال اول و آخر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 98-1397

محدثه تیرآور

دکتر  آرمین دخت شاه ثنایی

14/12/98

بررسی و مقایسه راهبردهای یادگیری دانشجویان با معدل بالا و دانشجویان با معدل پایین و دارای مشروطی در بین دانشجویان رسته پزشکی اصفهان

غزاله سهرابی

دکتر ندا توکلی مقدم مقدم

14/12/98

فراوانی سقوط و عوامل  مرتبط با آن  در سالمندان اصفهان

امیرحسین محبی

 

14/12/98

بررسی و مقايسه سبک های اسنادی دانشجويان با معدل درسی بالا و دانشجويان با معدل درسی پايين بين دانشجويان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پدیده دانه ای

دکتر رضا خدیوی

21/12/98

روند مرگ کودکان زیر 5سال در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال 91 الی 1395

منیرالسادات میر نصیری

دکتر علیرضا صفائیان

21/12/98

بررسی علل غیبت از کار به علت بیماری در پرسنل بهداشتی درمانی بیمارستان الزهرا (س ) اصفهان در سال 1397

حمید اصلانی

دکتر علیرضا صفائیان

21/12/98

ارتباط خواب آلودگی  با شاخص توانایی انجام کار در پرسنل بهداشتی درمانی

مجید بخشایی

دکتر حوریه انصاری

97/12/15

دفاع

بررسی فراوانی استفاده از طب مکمل و جایگزین در بیماران مبتلا به سرطان و علل گرایش به آن در مرزاکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1398

میلاد صالحی

دکتر احمد محمودیان

97/12/15

دفاع

99/10/21

بررسی نگرش روانپزشکان شهر اصفهان درباره آثار شناختی و روانی ، سازگاری و علائم شرکت بیماران افسرده در عزاداریهای مذهبی در سال 1398

سینا مرادی زاده

دکتر ندا توکلی مقدم

97/11/8

بررسی اثر بخشی برنامه ملی پیشگیری از تالاسمی در اصفهان در سالهای 1386-1396

زهرا شهسواری

دکتر رضا خدیوی

97/11/8

بررسی میزان فراوانی انتی بادی ضد سیفلیس در خانمهای باردار در شهرستانهای تابعه  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال 1391تا 1396

مهشاد ناجی

دکتر سمیه شمسایی

97/11/8

بررسی سطح سرمی عنصر روی در بیماران دیابتی سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان امین اصفهان و مقایسه با افراد غیر دیابتی

پگاه شفیعی

دکتر حوریه انصاری

و

دکتر حاجی غلامی

97/10/26

بررسی تاثیرپیشگیرانه سلمارین(لیورگل) بر هپاتوتوکسیسیتی ناشی از  شیمی درمانی دربیماران مبتلا به سرطان سرپایی

دانیال جابری

دکتر حوریه انصاری

و

دکتر حاجی غلامی

97/10/26

بررسی  تاثیرپیشگیرانه  کورکومین بر هپاتوتوکسیسیتی ناشی از  شیمی درمانی دربیماران مبتلا به سرطان سرپایی

دانیال عباسی دهکردی

دکتر پرستو گلشیری

97/10/19

بررسی ارتباط وضعیت روانشناختی تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت در جمعیت زنان میانسال(30-59 سال) مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهراصفهان در سال 94-95

سید حمزه شفیعی نجفی

دکتر ندا توکلی مقدم مقدم

97/10/19

دفاع

1400/7/4

بررسی ارتباط شیوه زندگی و وضعیت روانشناختی در جمعیت زنان میانسال(59-30) مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان طی سال 95و94

اشکان شریعت

دکتر نرگس معتمدی

97/10/12

بررسی فراوانی اختلال شناختی در سالمندان شهر اصفهان و ارتباط ان با برخی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در سال 98-97

صدرا اکبری

دکتر رضا خدیوی

97/10/12

بررسی میزان بستری شدن به دلیل سکته قلبی و مغزی در بیمارستانهای شهرستان شهرضا و نجف آباد در سال های 1394 و 1398

علی آیت و شایسته رستمی

دکتر حوریه انصاری، دکتر حاجی غلامی

97/10/12

بررسی تیپ های شخصیتی در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به کلینیک های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1398 ومقایسه آن  با زنان سالم دکتر

زهرا مرادی

دکتر حوریه انصاری

97/7/16

بررسی و مقایسه سبک زندگی در دانشجویان پزشکی سال اول و آخردانشگاه علوم پزشکی اصفهان1397-139

محدثه تیرآور

دکتر عاطفه واعظی

97/4/11

بررسی و مقایسه وضعیت ارائه خدمات سلامت بین مراکز خدمات جامع سلامت دولتی و واگذار شده به بخش خصوصی در شهر اصفهان در سال 1396

علیرضا دارچیانی

دکتر  آرمین دخت شاه ثنایی

97/4/11

بررسی و مقایسه راهبردهای یادگیری دانشجویان با معدل درسی بالا و دانشجویان با معدل درسی پایین و دارای مشروطی در بین دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

غزاله سهرابی

دکتر حوریه انصاری

96/10/13

بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با امید به زندگی دربیماران سرطانی اصفهان

مهرداد یوسف زاده

دکتر عاطفه واعظی

96/11/9

ارزشیابی برنامه ملی رابطین بهداشتی (داوطلبین سلامت)در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  در سال 1397 اصفهان

پریا روحی

دکتر علیرضا صفاییان

96/11/9

بررسی عوامل شغلی موثر بر رضایت شغلی پرسنل بهداشتی درمانی بیمارستان الزهرا اصفهان

شادی جهانبخشی رستمی

دکتر نگاه توکلی فرد

و

دکتر پرستو گلشیری

96/11/9

بررسی ارتباط میانگین نمره سواد سلامت روان با سلامت روان در دانشجویان سال اول و دوم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 97

مهدی محمد رضایی

دکتر دکتر نگاه توکلی فرد

و

دکتر پرستو گلشیری

96/11/9

بررسی ارتباط استرس شغلی با کارکرد شغلی و سلامت روان در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 97

پریسا مدیری

دکتر آناهیتا بابک

96/10/18

بررسی و مقایسه تاثیر چهار روش ترکیب ذهن آگاهی و پیاده روی، پیاده روی تنها، ذهن آگاهی تنها و مراقبت روتین سیستم بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

فرهاد زارع مهرجردی

دکتر  رضا روزبهانی

و

دکتر آناهیتا بابک

96/10/10

بررسی و مقایسه توزیع فراوانی رفتار های تغذیه ای و فعالیت فیزیکی در میانسالان با و بدون ابتلا به چاقی درشهر اصفهان سال 94-95

آرین رفیعی زاده

دکتر رضا روزبهانی

و

دکتر آناهیتا بابک

96/10/2

بررسی مقایسه ای توزیع فراوانی رفتارهای تغذیه ای و فعالیت جسمانی در میانسالان مبتلا به فشار خون با میانسالان سالم در شهر اصفهان سال 94-95

سید مصطفی موسوی ندوشن

دکتر  سمیه شمسایی

و

دکتر آناهیتا بابک

96/9/29

مقایسه فراوانی اختلالات روانشناختی درمیانسالان با وبدون دیابت درشهر اصفهان سال 94تا95

پویا ابراهیمی

زهرا دانا سیادت

و

دکترآناهیتا بابک

96/9/22

بررسی و مقایسه تاثیر چهار روش ترکیب ذهن آگاهی و پیاده روی، پیاده روی تنها، ذهن آگاهی تنها و مراقبت روتین سیستم بر سلامت روان بیماران مبتلا به هایپرتنشن

شبنم پور نعمتی

دکتر  رضا روزبهانی

و

دکتر آناهیتا بابک

96/8/20

بررسی مقایسه ای توزیع فراوانی رفتارهای تغذیه ای و فعالیت جسمانی در میانسالان مبتلا به چربی خون با میانسالان سالم در شهر اصفهان سال 94-95

مهسا بنی طالبی

دکتر نرگس معتمدی

و

دکتر زهرا امینی پزوه

96/5/9

بررسی سبک زندگی مرتبط با سلامت سالمندان شهر اصفهان و ارتباط آن با افسردگی در سال 96-97

فرناز فیضی

دکتر سمیه شمسایی

و

دکتر آناهیتا بابک

96/9/29

بررسی توزیع مصرف دخانیات در میانسالان مبتلا و غیر مبتلا به سندرم متابولیک مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان در سال 94-95

حامد مهدوی

دکتر پرستو گلشیری

96/5/9

بررسی ارتباط برخی متغیر های دموگرافیک با فراوانی نسبی مثبت شدن تست های بیماری های منتقله از راه جنسی در مراجعین به مرکز آموزش های قبل از ازدواج شهر اصفهان در سال 96-97

رومینا  فریدی زاد

دکتر زهرا دانا سیادت

و

دکتر آناهیتا بابک

96/5/9

بررسی تاثیر ورزش پیلاتس بر فشار خون و شاخص های آنتروپومتیک در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 در شهر اصفهان در سال 1396

بهاره نصر اصفهانی

دکتر آناهیتا بابک

96/5/9

بررسی و مقایسه توزیع فراوانی رفتار های تغذیه ای در میانسالان با و بدون دیابت در شهر اصفهان در سال 95-95

نسرین افشار مهر

دکتر سمیه شمسایی

و

دکتر آناهیتا بابک

96/9/29

بررسی ارتباط بین اختلالات روانشناختی با سندرم متابولیک در میانسالان شهر اصفهان در سال 94-95

فریناز خدادادی

دکتر عاطفه واعظی

96/5/9

بررسی تاثیر سیاست های جمعیتی بر رفتارهای پیشگیری از بارداری در اصفهان در سال های  92و 96

حامد طاهر پور

دکتر زهرا امینی پزوه

96/5/9

بررسی بین بلوغ عاطفی و گرایش به مصرف مواد مخدر در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 96-97

فرزانه طاعتی

دکتر پرستو گلشیری

96/4/26

ارتباط میزان تحصیلات خانواده با اقدام به اعمال خشونت آمیز در دانش آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان استان اصفهان در سال 94-95

رهام نیکخواه

دکتر پرستو گلشیری

96/4/26

بررسی تاثیر آموزش مهارت های فرزند پروری بر سلامت روان کودکان مقطع دبستان در سال 96-97

سارا حسن زاده

دکتر آناهیتا بابک

96/3/22

بررسی تاثیر 12 هفته ورزش پیلاتس بر کنترل شاخص های گلایسمیک در زنان مبتلا به دیابت نوع2، شهراصفهان  سال1396

امید نیکخواه

دکتر احمد محمودیان

96/3/22

بررسی نگرش پزشکان عمومی شهرستان اصفهان درباره مراقبت معنوی بیماران سر پایی

مجتبی پرستگاری

دکتر احمد محمودیان

96/3/22

بررسی سطح سلامت معنوی و نیازهای معنوی در بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان

سینا بابایی

دکتر آناهیتا بابک

96/3/17

بررسی تاثیر ورزش پیلاتس بر شاخص های کنترل قند خون و سلامت روان در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 ، اصفهان 1396

امید نیکخواه راوری

دکتر آناهیتا بابک

96/3/17

بررسی تاثیر مدیریت استرس به شیوه روانشناسی مثبت بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2، اصفهان، سال 1396

احسان خضری

دکتر آناهیتا بابک

96/3/17

بررسی تاثیر 8 هفته درمان روانشناختی به روش روانشناسی مثبت بر افسردگی ، اضطراب  ، استرس و شاخص های کنترل گلایسمیک در مبتلایان به دیابت نوع 2 شهر اصفهان سال 1396

مهدی داستان پور

دکتر پرستو گلشیری

95/12/17

بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مسًله و ابراز وجود بر افزایش عزت نفس و سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی اصفهان

علیرضا مستوفی

دکتر سمیه شمسایی، دکتر آناهیتا بابک

95/12/9

بررسی ارتباط سندرم متابولیک و فعالیت فیزیکی در میانسالان استان اصفهان در سالهای 1394-95

رسول اسلامی

دکتر رضا روزبهانی

95/12/9

بررسی ارتباط سندرم متابولیک و مصرف دخانیات در میانسالان استان اصفهان در سالهای 1394-95

حامد مهدوی

دکتر  آرمین دخت شاه ثنایی

95/12/9

بررسی  آگاهی ، نگرش و عملکرد دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر اصفهان در ارتباط با فعالیت بدنی

محمد عبداللهی کرمی

دکتر  آرمین دخت شاه ثنایی-دکتر آناهیتا بابک

95/12/9

بررسی ارتباط بین آگاهی وعملکرد به سو مصرف مواد  ومولفه های اجتماعی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان

محمدمهدی صراطی

دکتر زهرا امینی پزوه

95/12/9

بررسی آگاهی کودکان ونوجوانان در مورد مواد اعتیاد آور در شهر اصفهان

جواد کوثری

دکتر زهرا امینی پزوه

96/2/11

بررسی وضعیت آگاهی در مورد مهارتهای زندگی و ارتباط آن با سلامت خانواده در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد

مرجان زارعی

دکتر زهرا امینی پزوه

96/2/11

بررسی ارتباط مسئولیت پذیری  با گرایش به اعتیاد دردانش اموزان  شهر اصفهان در سال 96-97

بهاره حیدری

دکتر زهرا امینی پزوه

96/2/11

بررسی ارتباط وضعیت مهارت اجتماعی با گرایش به اعتیاد دانش آموزان از دیدگاه والدین

زینب صالح

دکتر زهرا امینی پزوه پزوه

96/2/11

بررسی بلوغ عاطفی با گرایش به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 96-97

فرزانه طاعتی

دکتر نرگس معتمدی

96/2/25

بررسی میزان احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی در سالمندان و ارتباط آن با برخی از عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در شهرستان اصفهان در سال 1396-1397

سیده منصوره شفیعی دارابی

دکتر رضا خدیوی

95/10/13

بررسی مقادیر هزینه های سلامت در جمعیت تحت پوشش سازمان های دولتی استان اصفهان قبل و بعد از اجرای برنامه تحول در نظام سلامت  در سالهای مالی  1392 و 1394

نیما قاسمی

دکتر حوریه انصاری

و

دکتر  آرمین دخت شاه ثنایی

95/12/9

ارزیابی وضعیت سوانح و حوادث در دانش آموزان 11تا 14سال استان اصفهان در سال تحصیلی 93-94

علی پوردشتیان یزدی

دکتر احمد رضا زمانی

و

دکتر نرگس معتمدی

95/5/18

بررسی میزان استرس پزشکان عضو هیئت علمی و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رابطه با انتقال خبر بد به بیماران و شیوه های مقایله  با استرس  در سال 1395

امیر حسین فرهادی

دکتر حوریه انصاری

و

دکتر زهرا امینی پزوه پزوهپزوه

 

بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی شهر اصفهان به مواد اعتیاد آور و ارتباط آن با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در سال 1394

صبحى احمد الديرانى

دکتر حوریه انصاری

و

دکتر پرستو گلشیری

 

بررسی فراوانی خشونت خانگی(همسر آزاری) نسبت به زنان و عوامل مرتبط با آن در منطقه کرچگان شهرستان لنجان در سال 95-1394

سیده رکسانا مستجاب دعواتی

دکتر زهرا دانا سیادت

و

دکتر صادقی

 

بررسی تاثیر مصرف مکمل های  ویتامین D  میانگین فشار خون افراد مبتلا به فشار خون در شهر اصفهان

محمد کنعانی

دکتر احمد محمودیان

96/2/17

بررسی توزیع فراوانی افسردگی در نوجوانان مبتلا به دیابت تیپ I و ارتباط آن با وضعیت تحصیلی انان در شهر اصفهان سال 96

سعید قناعی

دکتر رضا خدیوی

95/10/13

بررسی مقادیر هزینه های سلامت در جمعیت تحت پوشش سازمان های دولتی استان اصفهان قبل و بعد از اجرای برنامه تحول در نظام سلامت  در سالهای مالی  1392 و 1394

نیما قاسمی

دکتر احمد رضا زمانی

95/5/18

بررسی میزان استرس پزشکان عضو هیئت علمی و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رابطه با انتقال خبر بد به بیماران و شیوه های مقایله  با استرس  در سال 1395

امیر حسین فرهادی

دکتر زهرا دانا سیادت

و

دکتر  آرمین دخت شاه ثنایی

95/11/4

بررسی ارتباط الگوی تغذیه ای و فعالیت فیزیکی دانش آموزان  با قد و وزن در بدو ورود به مدارس ابتدایی شهر اصفهان طبق فرم مراقبت دوره ای طرح سلامت-1395

دکتر رضا کاویانی

دکتر احمد محمودیان

24/10/95

بررسی ارتباط کیفیت خواب با شاخص تونایی شغلی در کارمندان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 94

دکتر کیوان ایران نژاد

دکتر احمد رضا زمانی

و

دکتر عاطفه واعظی

24/10/95

بررسی ارتباط بیماران مبتلا به سرطان سینه با کادر درمانی در بیمارستان های  امید و میلاد شهر اصفهان در سال 96

دکتر پرتو نصری

دکتر علیرضا صفائیان

12/10/95

ارزیابی مقايسه اي عملکرد مديريت استرس پزشکان  اورژانس بيمارستان هاي منتخب شهرستان يزد در موقعیت های استرس زا در سال 95

دکتر لیلی محمودی

دکتر احمد محمودیان

و

دکتر پرستو گلشیری

23/9/95

بررسی تاثیر آموزش کنترل خشم و پیشگیری از خشونت به افراد در معرض خشونت خانگی مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی امام علی ع اصفهان بر مهارت کنترل خشم و فراوانی نسبی مواجهه با خشونت

دکتر مینو جوانمرد

دکتر پرستو گلشیری

15/9/95

بررسی ارتباط عزت نفس و سلامت روان در نوجوانان 15-13 ساله ی شهر اصفهان سال 96-95

دکتر مریم نادری لردجانی

دکتر رضا روزبهانی

29/8/95

بررسی الگوی غذایی  زنان کارمند 25-64 ساله مبتلا به تغییرات فیبرکیستیک پستان مراجعه کننده به مرکز سلامت ملا صدرای اصفهان در سال

دکتر محمد طاهری

دکتر نگاه توکلی فرد

18/8/95

بررسی فاکتورهای خطر مرتبط با سبک زندگی در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا شهر اصفهان در سال 96-1395- یک مطالعه موردی شاهدی

دکتر احسان ایروانی

دکتر دکتر  زیبا فرج زادگان

8/7/95

بررسی مقایسه ای شاخص ها ی نوزادی در مادران هیپوتیرویید تحت درمان و مادران سالم

دکتر بهزاد ابدالی

دکتر علیرضا مرتضوی

و

دکتر علیرضا صفائیان

4/7/95

بررسی ارتباط شیفت کاری با سطح فشار خون ، قند خون ناشتا ، لپید پروفایل و شاخص توده بدنی در شاغلین شهر اصفهان در سال 94

دکتر متین خانه زرین و دکتر آرین گلاب بخش

دکتر علیرضا مرتضوی

27/6/95

بررسی عوامل شغلی موثر در بروزNeedle Stick Injuryدر میان پرسنل بهداشتی درمانی بیمارستان الزهرا اصفهان در سال ۱۳۹۵

دکتر ستاره زند

دکتر آرمین دخت شاه ثنایی و دکتر دکتر نگاه توکلی فرد

3/6/95

بررسی آگاهی،نگرش،عملکرد پزشکان عمومی شهر اصفهان در خصوص مشاوره تغذیه و سبک زندگی در کودکان 2-12 ساله در سال 1395

دکتر حسین شبانی

دکتر احمد رضا زمانی

و

دکتر نرگس معتمدی

22/5/95

بررسی میزان استرس پزشکان عضو هیئت علمی و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رابطه با انتقال خبر بد به بیماران و شیوه های مقایله  با استرس  در سال 1395

دکتر امیر حسین فرهادی

دکتر علیرضا صفائیان

و

دکتر رضا روزبهانی

8/5/95

بررسی ارتباط بین میزان استرس بر اساس رده های شغلی و محل کار در پرسنل رده های مختلف بیمارستان الزهرا (س) اصفهان در سال 1395

دکتر سماح مزنر

دکتر  زیبا فرج زادگان، اشرف کاظمی

20/4/95

طراحی و اجرای برنامه مداخله ای سلامت روان در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک: یک مطالعه ترکیبی

دکتر فاطمه زارع مبینی

دکتر  زیبا فرج زادگان

و

شهناز کهن

28/3/95

طراحی و ارزشیابی برنامه مراقبتی پس از زایمان در زنان دارای سابقه پره اکلامپسی : یک مطالعه ترکیبی

دکتر مستانه کامروامنش

دکتر رضا خدیوی

19/3/95

تعیین میزان فراوانی اختلال رشد در کودکان زیر 5 سال مناطق روستائی و شهری زیر 20 هزار نفر استان اصفهان در سال 1393 و تأثیر طرح پزشک خانواده بر روند تغییرات آن

دکتراحمد رضا آقابزرگی

دکتر رضا خدیوی

6/3/95

بررسی هزینه های محسوس مستقیم سلامت در جمعیت تحت پوشش سازمان های دولتی استان اصفهان در قبل و بعد از اجرای برنامه تحول در نظام سلامت  در سالهای مالی  1392 و 1394

دکتر نیما قاسمی

دکتر آرمین دخت شاه ثنایی

و

دکتر مهدی برهانی

20/2/95

بررسی تأثیر آموزش اصول ششگانه تندرستی(تدبير خوراك، تدبير خواب، تدبير حركت، تدبير حالات روانی، تدبير آب و هوا و تدبير پاكسازي) بر بهبود سبک زندگی نوجوانان چاق یا دارای اضافه وزن شهر اصفهان

دکتر سمیه بصایری

دکتر  آرمین دخت شاه ثنایی

و

دکتر رضا روزبهانی

14/2/95

بررسی میزان آگاهی ونگرش  وعملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به استعمال دخانیات در سال 1395

دکتر اسرار اسماعیل

دکتر  آرمین دخت شاه ثنایی

29/1/95

بررسی  برخی رفتار های مرتبط با  سلامت  در دانش آموزان 12-15  سال (پایه هفتم وهشتم ونهم )دبیرستانهای شهرستان لنجان

دکتر زهرا اسکندری

دکتر  آرمین دخت شاه ثنایی

و

دکتر زهرا دانا سیادت

20/12/94

بررسی تاثیر آموزش بهداشت روان بر سلامت روان پسران نوجوان شهر اصفهان

دکتر علی قانع جهرمی

زهرا دانا سیادت

و

دکتر آرمین دخت شاه ثنایی

8/12/94

بررسی و مقایسه فراوانی عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی دانشجویان پسر سال اول و آخر رشته پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر حمیدرضا

معین نجف آبادی

دکتر زهرا دانا سیادت

و

دکتر دکتر  زیبا فرج زادگان

28/11/94

بررسی عوامل پیشگویی کننده شاخص های آنترو پومتریمک در پسران 9 تا 11 ساله شهر اصفهان

دکتر قاسم زاده

دکتر علیرضا صفائیان

دکتر علیرضا مرتضوی

18/11/94

بررسی شیوع ناراحتی های عضلانی اسکلتی در دستیاران تخصصی رشته های مختلف دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1395

دکتر بهرنگ خلیلی

دکتر علیرضا صفائیان

و

دکتر پرستو گلشیری

5/11/94

ارزیابی مقايسه اي عملکرد مديريت استرس پزشکان  اورژانس بيمارستان هاي منتخب شهرستان يزد در موقعیت­های استرس­زا در سال 1395

دکتر لیلی محمودی میمند

دکتر رضا روزبهانی

18/10/94

بررسی ارتباط بین تغییرات فیبرکیستیک پستان با تغذیه زنان کارمند ۲۵ تا ۶۴ ساله مراجعه کننده به مرکز سلامت ملا صدرای اصفهان در سال 93

دکتر محمد طاهری

دکتر رضا روزبهانی

10/10/94

ارتباط وضعیت تاهل و سلامت عمومی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ28)

دکتر مسعود دهقانی گیشی

دکتر پرستو گلشیری

و

دکتر احمدرضا زمانی

25/9/94

ارتیاط سلامت روان و هوش هیجانی

دکتر محمد شیرانی

دکتر زهرا دانا سیادت

و

دکتر پرستو گلشیری

11/8/94

عوامل خطر در بیمار دیابت تیپ 1

دکتر محمد غفارپور

دکتر احمد محمودیان

و

دکتر پرستو گلشیری

9/8/94

تاثیر آموزش در کاهش خشونت زنان در معرض خطر خشونت

دکتر مینو جوانمرد

دکتر پرستو گلشیری

12/7/94

ارتباط عزت نفس و سلامت روان در نوجوانان

دکتر نادری

دکتر پرستو گلشیری

و

دکتر رضا خدیوی

16/5/94

میزان بیماریابی بیماران مبتلا به اختلالات روانی - عصبی بعد از اجرای برنامه پزشک خانواده

دکتر زینب محمدیان

دکتر پرستو گلشیری

و

دکتر رضا خدیوی

8/5/94

عود صرع و سایر عوامل مرتبط در بیماران بعد از اجرای برنامه پزشک خانواده

دکتر زهرا صادقی