رفتن به محتوای اصلی
x

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

سال تحصیلی: 1403-1402

ماه: مهر لغایت آذر 1402

گروه آموزشی: كودكان

دوره: پاییز 1402

نام درس: كارورزي كودكان

شماره درس : 41111116

نام مسوول دوره: خانم دکتر عاطفه صادقی زاده

مکان برگزاری دوره: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)

شروع و پایان دوره: 1402/7/1  لغایت 1402/9/30

طول دوره: 3 ماه

آدرس دفتر گروه: مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)

تلفن دفتر گروه: 03133868247

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: شنبه لغايت چهارشنبه 7 لغايت 14

Email: -

هدف کلی دوره:  آشنایی کارورزان با بیماری های مختلف کودکان

اهداف اختصاصی دوره: کارورز بخش کودکان با تمامی بیماری های کودکان آشنا و درمان های اولیه آن ها را بداند

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

1402/7/6

تعهد به مسئولیت های حرفه ای

آقاي دكتر رحيمي

7/5-8/5

سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین (ع)

 

 

 

2 1402/7/6

تعهد به عمل براساس اطلاعات علمی،تعهد به کسب صلاحیت حرفه ای

خانم دكتر استكي

8/5-9/5

سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین (ع)

 

 

 

3 1402/7/6

ارتقاء کیفیت مراقبت از بیمار     

آقاي دكتر شمس

9/5-10/5

سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین (ع)

 

 

 

4 1402/7/13 تعهد به توزیع عادلانه منابع محدود آقاي دكترمحمدي زاده 7/5-8/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین (ع)      
5 1402/7/13

برخورد با اختلالات تكاملي در كودكان

آقاي دكتر یقینی 8/5-9/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین (ع)   development  
6 1402/7/13 برخورد با كودك مبتلا به تشنج استاتوس خانم دکتر حسینی 9/5-10/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین (ع)   estatus  
7 1402/7/20

برخورد با علائم دستگاه تنفسي تحتاني حاد

(پنوموني، برونشيوليت و ...)

آقاي دكتر کیوانفر 7/5-8/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین (ع)   pneumonia  
8 1402/7/20

برخورد با علائم انسداد دستگاه تنفسي فوقاني(كروپ، جسم خارجي)

آقاي دكتر رئیسی 8/5-9/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین (ع)   Croup  
9 1402/7/20

برخورد با مشكلات گوش(اوتيت، مديا، اكسترن)

خانم دکتر پورمقدس 9/5-10/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین (ع)      
10 1402/7/27

برخورد با عفونت های حاد دستگاه تنفسی فوقاني (سرماخوردگي، سينوزيت)

آقای دکتر پورمیرزایی 7/5-8/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین (ع)   tanafos  
11 1402/7/27 برخورد با تب و تشنج در كودكان آقای دکتر نصیری 8/5-9/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین (ع)      
12 1402/7/27 برخورد با حمله آسم در كودكان خانم دکتر مؤمن 9/5-10/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین (ع)   Asthm  
13 1402/8/4 برخورد با آنافيلاكسي حاد در كودكان آقای دكتر سعدی نژاد 7/5-8/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین (ع)   anafilax  
14 1402/8/4 دل درد در کودکان خانم دكتر فاموری 8/5-9/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین (ع)   pain  
15 1402/8/4

یبوست

آقای دکتر نصری 9/5-10/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین (ع)   dard  
16 1402/8/11 برخورد با عفوت هاي پوست و بافت نرم خانم دكتر عمادالاسلامی 7/5-8/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین (ع)   narm  
17 1402/8/11 برخورد با زردي در كودكان آقای دکتر خادمیان 8/5-9/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین (ع)

 

icter

 

18 1402/8/11 برخورد با كاهش سطح هوشياري آقاي دكتر قضاوی 9/5-10/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین (ع)      
19 1402/8/18

برخورد با مشكلات شايع قلبي در كودكان(درد قلب، طپش قلب، سوفل قلبي و سنكوپ)

آقاي دكتر احمدي 7/5-8/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین (ع)   ghalb  
20 1402/8/18 برخورد با تب بدون فوكوس در كودكان آقای دکتر رحیمی 8/5-9/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین (ع)   Tab  
21 1402/8/18 برخورد با كم خوني در كودكان آقاي دكتر یوسفیان 9/5-10/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین (ع)   hemato  

کارگاه های تئوری و عملی احیا کودکان و نوزادان

ردیف تاریخ عنوان
1 1402/7/15 کارگاه احیا کودک (گروه اول)
2 1402/7/16 کارگاه احیا کودک (گروه اول)
3 1402/7/17 کارگاه احیا کودک (گروه دوم)
4 1402/7/18 کارگاه احیا کودک (گروه دوم)
5 1402/7/29 کارگاه احیا نوزاد (گروه اول)
6 1402/7/30 کارگاه احیا نوزاد (گروه دوم)
7 1402/8/1 آزمون آسکی کارگاه ها 
8 1402/8/2 آزمون آسکی کارگاه ها 

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

منابع فرعی درس:

کلاس های تئوری که طبق جدول مذکور برگزار می شود.

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)         بارم:  10 نمره

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)     آزمون KFP پایان دوره                           بارم: 10 نمره

قوانین و مقررات آموزشی دوره: 

تمامی کارورزان مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) موظف به شرکت در جلسات  morning report روزهای زوج از ساعت 8 لغایت 8/30 دقیقه ، ژورنال کلاب روزهای دوشنبه بجز آخرین دوشنبه هرماه) از ساعت 8/30 دقیقه لغایت 9، روزهای یکشنبه جلسات  case presention از ساعت 8 لغایت 8/30 دقیقه و روزهای چهارشنبه جلسات کنفرانس هفتگی از ساعت 8/30 دقیقه لغایت 9 در سالن کنفرانس مرکز می باشند.

تمامی کارورزان مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) موظف به شرکت در جلسات  morning report روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 8/30 دقیقه لغایت 9 ، جلسات Case presention و ژورنال کلاب روزهای دوشنبه بجز آخرین دوشنبه هرماه) از ساعت 8/30 دقیقه لغایت 9 در کلاس شماره 2 مرکز می باشند.

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

در صورت غیبت غیرموجه فراگیر، بخش مربوطه تکرار می شود.

                   

 

شرح وظایف فراگیران در بخش:

معاینه فیزیکی بیماران- گرفتن شرح حال- order نویسی- شرکت در راند صبحگاهی دستیاران- نوشتن مشاوره با سایر بخش ها و پی گیری انجام مشاوره های درون بخشی و آزمایشات بیماران

شرح وظایف فراگیران در اورژانس:

معاینه فیزیکی بیماران- گرفتن شرح حال- order نویسی- شرکت در راند صبحگاهی دستیاران- نوشتن مشاوره با سایر بخش ها و پی گیری انجام مشاوره های درون بخشی و آزمایشات بیماران

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه :

گرفتن شرح حال از بیماران مراجعه کننده- معاینه بیمار   

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب:

معاینه فیزیکی بیماران- گرفتن شرح حال- order نویسی- شرکت در راند صبحگاهی دستیاران- نوشتن مشاوره با سایر بخش ها و پی گیری انجام مشاوره های درون بخشی و آزمایشات بیماران

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل:

کارورزان بخش کودکان در اتاق عمل حضور ندارند.

شرح وظایف فراگیران در morning report:

فراگیران موظف به حضور در برنامه morning report در مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) روزهای زوج هر هفته از ساعت 8 لغایت 8/30 دقیقه و در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 8/30 دقیقه لغایت 9 صبح و ارائه برنامه طبق برنامه تنظیمی گروه می باشند.

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها:

1- کارورزان مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) موظف به شرکت در جلسات کنفرانس هفتگی گروه روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت 8/5 لغایت 9 صبح می باشند.

2- کلیه کارورزان موظف به ارائه کنفرانس طبق عناوین اعلامی از طرف اتند بخش می باشند.

شرح وظایف فراگیران در Case presention:

کارورزان مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) موظف به شرکت در جلسات Case presention روزهای یکشنبه هر هفته از ساعت 8 لغایت 9 در سالن کنفرانس مرکز و کارورزان مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) موظف به شرکت در جلسات Case presention در سومین و چهارمین دوشنبه هر ماه از ساعت 8/30 دقیقه لغایت 9 در کلاس شماره 2 مرکز می باشند.

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب:

کارورزان مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) موظف به شرکت در جلسات ژورنال کلاب روزهای دوشنبه هر ماه (بجز آخرین دوشنبه) از ساعت 8/5 لغایت 9 در سالن کنفرانس مرکز و کارورزان مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) موظف به شرکت در جلسات ژورنال کلاب روزهای دوشنبه هر ماه (بجز آخرین دوشنبه) از ساعت 8/30 لغایت 9 در کلاس شماره 2 مرکز می باشند.

شرح وظایف فراگیران در  مرکز مهارت های بالینی:

کارورزان جهت آموزش عملی کارگاه احیا نوزاد یک روز و کارگاه احیا کودک دو روز در طول دوره در مرکز مهارت های بالینی حضور می یابند.پس از برگزاری کارگاه سه روزه موظف به شرکت در آزمون عملی یک روزه در مرکز مذکور می باشند.

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت 13-14

ساعت

12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

تحویل بخش

-

راند بخش

راند بخش

راند بخش

گزارش صبحگاهی

order نویسی

-

شنبه

1

تحویل بخش

-

راند بخش

راند بخش

راند بخش

Case presention

order نویسی

-

یکشنبه

2

تحویل بخش

-

راند بخش

راند بخش

ژورنال کلاب

گزارش صبحگاهی

order نویسی

-

دوشنبه

3

تحویل بخش

-

راند بخش

راند بخش

راند بخش

راند بخش

order نویسی

-

سه شنبه

4

تحویل بخش

-

راند بخش

راند بخش

کنفرانس اساتید

گزارش صبحگاهی

order نویسی

-

چهارشنبه

5

تحویل بخش

-

راند بخش

راند بخش

کلاس تئوری

کلاس تئوری

کلاس تئوری

-

پنج شنبه

6