رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف

نام و نام خانوادگی دستیار

سال ورود

Email)رایانامه)

سال اول

1

لیلا ابراهیمی

1402

dr.leyla.1371@gmail.com

2

بهاره پورکرمعلی

1402

baharprkrmali@gmail.com

3

فرزانه حقی کاشانی

1402

fariba.haghi93@gmail.com

4

نگار رضایی

1402

negarrezaei968@gmail.com

5

سیدابراهیم مجیدی

1402

Sbmajidi2@gmail.com

6

فاطمه نجفیان

1402

fatemenajafian75@gmail.com

7

پگاه هادی پور

1402

phhp.9514@gmail.com

8 فرین مهداد  1402 f.mahdad88@gmail.com
9 غلامحسین رئیسی زاده  1402  
10 محمد حسین نیکخواه  1402 mhnykkhah@gmail
11 زینب رستیمیان (مهمان) 1402 nargesrostamian73@gmail.com

سال دوم

1

رضا البزال

1401

bazzal.reda1994@gmail.com

2

ناهید داورپناه

1401

Nahid.DavarPanah88@yahoo.com

3

مریم دیاریان

1401

maryamdayariyan@yahoo.com

4

زهره رضایی

1401

zorezaei@yahoo.com

5

مهسا فروغی

1401

Mahsa.foroughi94@gmail.com

6

فرناز طاهری

1401

Mail2farnaz71@gmail.com

7

فرزانه نیری

 

Nayerifarzaneh95@gmail.com

سال سوم

1

سمیرا امین الرعایایی

1400

s.na.659@gmail.com

2

پریسا عادل نیا نجف آبادی

1400

Parisaadelnia@gmail.com

3

زهره همتی فارسانی

1400

mtehrani@sku.ac.ir

4

محبوبه شیرالی

1400

Mahboobeh.shirali@gmail.com

5

متین خانه زرین(دستیار ارشد)

1400

matinkhanezarrin@gmail.com

6

مینا درفشان

1400

derafshanmina@gmail.com

سال چهارم

1

حسین اقدامی

99

mostafa.eghdami@gmail.com

2

زهرا باطنی

99

zahrabateni@gmail.com

3

فائزه صابری

99

faeazehd1@yahoo.com

4

شکوفه عنایتی عطاآبادی

99

sh_f1992@yahoo.com

5

مائده کورنگ بهشتی

99

maedeh_kourangbeheshti@yahoo.com

6

پرتو نصری

99

parto.nasri@gmail.com

7

سالار نصر 

99

salarnasr@yahoo.com

8

حسین جندی

99

h_j_1992@hotmail.com

9

عارفه ایزدی

99

ferria.ary@gmail.com

  مجموع دستیاران : 33: نفر