رفتن به محتوای اصلی
x

روز پنجشنبه مورخ 20 مهر کلاس ورزش درمانی ( نسخه ورزشی) آقای دکتر وحدت پور جهت رزیدنت های جدیدالورود در بیمارستان امین کلاس شماره 1 برگزار می شود.