رفتن به محتوای اصلی
x

کنفرانس علمی با عنوان " پارگی مجدد روتاتور کاف" توسط آقای دکتر محمد دهقانی در روز پنج شنبه تاریخ 1403/03/24، به صورت حضوری در بیمارستان الزهرا (س) ( ساعت 8 صبح)، همراه با امتیاز بازآموزی برای متخصصین ارتوپدی، برگزار می گردد.

لازم بذکر است جهت برخورداری از امتیاز این کنفرانس لازم است در سامانه آموزش مداوم ثبت نام نمائید.