رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات در مهر ماه  (دفاع از پایان نامه دستیاری - انترنی ) مورخ 24 مهر 1402 ساعت 7:30در کلاس شماره 3 مرکز پزشکی الزهرا برگزار می گردد.