رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه:
بررسی حساسیت دارویی جدایه های مخمری جداشده از نمونه های بالینی به ضد قارچ های فلوکونازول، ایتراکونازول،آنیدولافونژین و آمفوتریسینB
نام و نام خانوادگی دانشجو:مهدیه شریفی
استاد / استادان راهنما:آقای دکتر رسول محمدی

زمان:سه شنبه مورخ1402/02/05-ساعت9
استاد / استادان مشاور: -

مکان: اتاق شورا