رفتن به محتوای اصلی
x

زمان برگزاری دومین جشنواره طب ایرانی بمنظور شناسایی، معرفی و ارج نهادن به مقام والای دانشمندان، پژوهشگران، مخترعان و ..حوزه های مرتبط با طب ایرانی و تقویت زمینه گفتمان، تعامل و تبادل نظر میان دو مکتب طب ایرانی و طب رایج در تاریخ 19 آبان 1400  می باشد.

وب سایت جشنواره: pmfestival.ir

مهلت ارسال مدارک: 1400/6/31