رفتن به محتوای اصلی
x

ششمین فراخوان ارائه دو واحد درس" آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل" ویژه دانشجویان دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور در سال تحصیلی 1400 ، 27 شهریور ماه لغایت 12 مهر ماه سال 1400 می باشد. متقاضیان می توانند جهت ثبت نام به وب سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی به آدرس زیر مراجعه نمایند.

http://vums.ac.ir