رفتن به محتوای اصلی
x

روز پنجشنبه مورخ 3 آذر جلسه شورای پژوهشی در خصوص پروپوزال خانم دکتر زهرا اسحاقیان با استاد راهنما سرکار خانم دکتر مغروری برگزار و تصویب شد .