رفتن به محتوای اصلی
x

شورای پژوهشی روز یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 برگزار شد و دفاع از پروپوزال آقای دکتر قاسمی با راهنمایی آقای دکتر وحدت پور پس از رفع ایرادات مطرح شده مورد تصویب قرار گرفت .