رفتن به محتوای اصلی
x

روز پنجشنبه مورخ 25 شهریور 1400،بصورت مجازی دفاع پایان نامه پزشکی عمومی آقای سینا سلطانمرادی با عنوان"بررسی سیر علایم حیاتی در بیماران مسموم بدلیل مصرف بیش از حد مواد مخدر اپیوئیدی در طی زمان بستری و ارتباط آن با برخی متغیرهای اپیدمیولوژیک و عاقبت درمانی این بیماران در بخش مسمومین خورشید اصفهان طی فروردین لغایت اسفند 1399" به راهنمایی جناب آقای دکتر دوروشی وسرکار خانم دکتر معمار، برگزار می شود.