رفتن به محتوای اصلی
x

روز پنجشنبه مورخ 25 شهریور 1400 جلسات پژوهشی و آموزشی گروه سم شناسی بالینی بصورت مجازی برگزار شد.