رفتن به محتوای اصلی
x

از سلسله نشست های علمی با رویکرد  پایداری و کارآمدی خانواده که به همت پژوهشکده الهیات و خانواده و اداره کل پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان برگزار می گردد، نشست پایداری و کارآمدی خانواده در دوران کرونا در روز چهارشنبه 1400/6/24 با سخنرانی دکتر امراله ابراهیمی عضو محترم گروه روانشناسی سلامت برگزار شد. در این نشست چالش های خانواده در دوران کرونا و توصیه هایی برای مقابله با آنها مورد اشاره و بحث قرار گرفت.