رفتن به محتوای اصلی
x

وبینار حمایت روانی اجتماعی در بیماری های سخت درمان در روز سه شنبه مورخ 1400/6/23 برگزار شد. در این وبینار آقای دکتر امراله ابراهیمی عضو محترم هیئت علمی گروه روانشناسی سلامت بعنوان دبیر علمی وبینار و سخنران به ایراد سخرانی پرداختند. از دیگر سخنرانان این وبینار می توان به کتر محمد حسن دوازده امامی از دیگر اعضای محترم هیئت علمی گروه روانشناسی سلامت اشاره نمود. تشریح جنبه های روانی بیماری های سخت درمان و تشریح نیاز های روانی اجتماعی این بیماران و مراقبین آن ها از محورهای اصلی وبینار بود.