رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه اولین فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه روانشناسی سلامت، آقای توکل خانی زاده با عنوان "بررسی نقش میانجی گری ادراک بیماری در رابطه بین انعطاف پذیری روانشناختی و کیفیت زندگی بیماران عروق کرونر قلب: کاربرد معادلات ساختاری" به راهنمایی جناب آقای دکتر رضا باقریان و مشاوره جناب آقای دکتر امراله ابراهیمی، جناب آقای دکتر آوات فیضی و جناب آقای دکتر حمید صانعی در روز سه شنبه مورخ 1400/5/26 برگزار گردید و این پایان نامه با درجه عالی مورد قبول واقع شد.