رفتن به محتوای اصلی
x

روز سه شنبه 4/7/1402 ساعت 10.30 صبح جلسه دفاع خانم دکتر عاطفه سهیلی پور دستیار روانپزشکی تحت عنوان "بررسی تأثیر افزودن ان استیل سیستئین به درمان های معمول اسکیزوفرنیا بر علایم مثبت و منفی و شناختی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بستری در بخش و مراجعین به درمانگاه روانپزشکی بیمارستان خورشید در سال 1401 "  به راهنمایی خانم دکتر هاجر سلیمی، در مرکز تحقیقات علوم رفتاری بیمارستان خورشید برگزار گردید.