رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع پایان نامه دستیار آقای دکتر ابراهیم رفیعی تحت عنوان

" بررسی ارتباط شاخص های کلسیم عروق کرونری و شدت درگیری عروق کرونر در بیماران مراجعه کننده جهت CT آنژیوگرافی کرونری"

به راهنمایی سرکار خانم دکتر مریم مرادی در روز شنبه مورخ 1401/7/2 راس ساعت 8:00 صبح در بیمارستان الزهرا(س)، طبقه همکف، سالن شهید مطهری برگزار خواهد شد.