رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع پایان نامه دستیار خانم دکتر مژده اسحاقی تحت عنوان:

"بررسی ارتباط بین یافته های رادیولوژیک اولیه و عوارض جراحی اولیه هیرشپرونگ در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) طی سال های 1396 تا 1400"

به راهنمایی خانم دکتر مریم ریاحی نژاد و آقای دکتر مهرداد حسین پور در روز سه شنبه مورخ 1401/6/8 در بیمارستان الزهرا(س)، طبقه همکف سالن شهید مطهری برگزار خواهد شد.