رفتن به محتوای اصلی
x

در روز شنبه مورخ 1400/8/29 از ساعت 8 مراسم معارفه و خوش آمدگویی به دانشجویان جدید تحصیلات تکمیلی گروه با حضور اعضائ هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه برگزار گردید. در این مراسم ابتدا آقای دکتر شانئی ضمن خوش آمد گویی به دانشجویان جدیدالورود امکانات موجود در گروه را معرفی کردند. سپس هر یک از اعضا گروه ضمن معرفی خود و لاین تحقیقاتی شان نکاتی را در مورد آیین نامه  و دیگر موارد مهم به دانشجویان گوشزد کردند. در پایان دانشجویان قدیمی گروه نیز مواردی با اساتید مطرح کردند و پاسخ گرفتند.